Showing results for:

ประกาศจากสำนักงาน ก.พ. ผลสอบ ภาค ก. ประจำปี 2560

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี 2560 โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 มีนาคม 2560 และผู้สมัครได้สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ไปแล้วเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 และวันที่ 6 สิงหาคม 2560 นั้น การประกาศผลสอบ ก.พ. ประจำปี 2560 และประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 สำนักงาน ก.พ.จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี...

ประกาศจากสำนักงาน ก.พ. ทำการเปิดสอบ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี 2560

ประกาศจากสำนักงาน ก.พ. ทำการเปิดสอบ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี 2560 โดยเริ่มรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 มีนาคม 2560 ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบนั้น จะรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับ ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโท

chat

ขอบคุณที่ติดต่อ ก.พ. ออนไลน์ ครับ กำลังเข้า [email protected] ใน 3 วินาที setTimeout(function() {window.location.href = "https://lin.ee/AstqwPv"; }, 3000);
- Advertisement -

Latest News

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 8

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 8 ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย...
- Advertisement -

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 7

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 7 ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 6

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 6 ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 5

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 5 ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ด้านการบริหารราชการ ชุดที่ 7

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ด้านการบริหารราชการ ชุดที่ 7 ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู