ประกาศจากสำนักงาน ก.พ. ทำการเปิดสอบ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี 2561

ประกาศจากสำนักงาน ก.พ. ทำการเปิดสอบ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี 2561

ประกาศจากสำนักงาน ก.พ. ทำการเปิดสอบ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี 2561 โดยสามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่...
ประกาศจากสำนักงาน ก.พ. ผลสอบ ภาค ก. ประจำปี 2560

ประกาศจากสำนักงาน ก.พ. ผลสอบ ภาค ก. ประจำปี 2560

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี 2560 โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต...
ประกาศจากสำนักงาน ก.พ. ทำการเปิดสอบ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี 2560

ประกาศจากสำนักงาน ก.พ. ทำการเปิดสอบ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี 2560

ประกาศจากสำนักงาน ก.พ. ทำการเปิดสอบ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี 2560 โดยเริ่มรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต...