เทคนิคเตรียมตัวสอบ ก.พ. ให้ผ่านฉลุย

เทคนิคเตรียมตัวสอบ ก.พ. ให้ผ่านฉลุย

เชื่อว่าอาชีพในฝันของใครหลาย ๆ คน และยังเป็นอาชีพที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่อีกด้วย นั้นก็คือ “การรับราชการ” สำหรับเส้นทางเพื่อสร้างฝันให้เป็นจริงได้แก่การสมัครสอบแข่งขันหรือสมัครคัดเลือกจากข้อสอบความรู้ทั่วไป ตามหลักสูตรที่กำหนด โดยเฉพาะการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป...
การสอบภาค-ก-จำเป็นต้องสอบโดยสำนักงาน-ก.พ

การสอบภาค ก จำเป็นต้องสอบโดยสำนักงาน ก.พ. แห่งเดียว ใช่หรือไม่

การสอบ ก.พ. เพื่อบรรจุเข้าเข้ารับราชการ ถือเป็นสนามสอบที่ใหญ่ที่สุดเพราะในแต่ละปีมีคนสมัครสอบเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการสอบภาค ก. ที่เป็นข้อสอบความรู้ทั่วไป หรือการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ซึ่งเป็นสนามที่หนึ่งของการสอบ...
สอบ ก.พ คืออะไร สอบภาค ก.และภาค ข. แตกต่างกันอย่างไร

สอบ ก.พ. คืออะไร สอบภาค ก.และภาค ข. แตกต่างกันอย่างไร

สนามสอบเพื่อบรรจุเข้าเข้ารับราชการ หรือทำงานให้กับหน่วยงานราชการที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันดีก็คือ การสอบ ก.พ. แต่เชื่อว่ายังมีคนจำนวนไม่น้อยยังไม่ทราบหรือไม่เข้าใจว่า “สอบ ก.พ. คือ” สอบภาค...
สอบ ก.พ. คืออะไร ใครมีสิทธิ์สอบได้บ้าง

สอบ ก.พ. คืออะไร ? ใครมีสิทธิ์สอบได้บ้าง ?

สอบ ก.พ. เป็นการสอบเพื่อวัดระดับความรู้ เพื่อนำไปใช้สมัครเป็นราชการพลเมืองในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ สอบ...
สอบ ก.พ. มีกี่ชนิด

สอบ ก.พ. มีกี่ชนิด

การสมัครสอบ ก.พ. เพื่อเข้ารับราชการพลเมืองนั้น เป็นสิ่งที่หลายๆท่านต้องพบเจอ และหากอยากเข้าร่วมงานกับทางรัฐก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ที่จะเข้าร่วม โดยตัวการสอบของ ก.พ. นั้นก็ถูกแบ่งออกได้เป็น 3...
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 เพิ่มเติม

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562...
การสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาที่ใช้สอบจำนวนข้อ และคะแนนการสอบ

การสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาที่ใช้สอบ จำนวนข้อ และคะแนนการสอบ

การเตรียมตัวสอบ ก.พ. โดยเฉพาะการสอบภาค ก. ซึ่งเป็นข้อสอบความรู้ทั่วไปหรือการสอบภาคแรกก่อนที่จะก้าวไปสู่การสอบภาค ข.และภาค ค.ต่อไปสำหรับการสอบบรรจุเข้ารับราชการ และการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมในการสอบที่ดี นอกจากการติวสอบจากติวเตอร์ก.พ....
ประกาศเปิดรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563

ประกาศเปิดรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2563 โดยผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้คนละไม่เกิน 2 ประเภททุนการสอบ โดยแต่ละประเภททุนนั้น...
ประกาศรับสมัครสอบข้ารับราชการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ประกาศจากสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑...
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินงาน ก.พ.

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีของสำนักงาน ก.พ.

ประกาศจากสำนักงาน ก.พ.จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีโดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบนั้น...