Showing results for:

วิธีการเข้ารับราชการ และคุณสมบัติที่ดีของข้าราชการควรเป็นอย่างไร?

อาชีพข้าราชการ เป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมสูงทั้งในอดีตยันปัจจุบัน เนื่องจากเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง และมีสวัสดิการอื่นๆมากมายที่ช่วยให้ผู้ได้รับเข้าทำงานในสายอาชีพนี้แล้วต่างชื่นชอบ แต่การที่สมัครเข้ารับราชการได้นั้นจำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติและวิธีการเข้ารับราชการดังต่อไปนี้ วิธีการเข้ารับราชการ และคุณสมบัติที่ดีของผู้สมัครเข้ารับราชการ ? วิธีการเข้ารับราชการเพื่อบรรจุเข้าเป็นข้าราชการพลเรีือนนั้น สามารถเป็นได้ด้วย 2 วิธี คือการเข้าสอบแข่งขัน ก.พ. และการคัดเลือกพิเศษ เช่น การที่คุณมีคุณวุฒิที่หาผู้สำเร็จการศึกษานั้นได้ยากและเฉพาะทาง หรือได้รับทุนจากรัฐบาล เป็นต้น คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับราชการ คุณสมบัติสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบเข้ารับราชการพลเรือน จากข้อมูลของสำนักงาน ก.พ. นั้นจะมีดังต่อไปนี้

สวัสดิการข้าราชการ เป็นแล้วได้อะไรบ้างและดีอย่างไร ?

สวัสดิการข้าราชการ เป็นสิ่งสำคัญที่ดึงดูดผู้คนให้สนใจและอยากเข้ามาร่วมงานกับรัฐบาล เนื่องจากตัวของสวัสดิการต่างๆนั้นมีมากมายหลากหลาย ถึงแม้ว่าอาจจะไมไ่ด้รับเงินเดือนที่สูงเท่าเอกชนนักแต่การได้รับเข้าทำงานเป็นข้าราชการก็มีสวัสดิการ ความมั่นคงในหน้าที่การงานอื่นๆมารองรับหรือทดแทน สวัสดิการข้าราชการ เป็นแล้วได้อะไรบ้าง ? อาชีพข้าราชการ เป็นสิ่งที่หลายๆท่านใฝ่ฝันเพื่อเข้ามาทำงาน โดยในปีๆหนึงจะผู้สมัครเป็นจำนวนหลายแสนคน เพื่อที่จะแย่งกันเข้าทำงานราชการ เหตุเพราะสวัสดิการต่างๆที่จะได้รับดังต่อไปนี้ 1.ค่าตอบแทนและความมั่นคงในชีวิต เมื่อท่านเข้ารับราชการสิ่งที่ได้รับและเห็นผลเป็นอันดับแรกคือ ค่าตอบแทนหรือเงินเดือน ซึ่งจะเติบโตขึ้นในทุกๆปีรวมถึงตำแหน่งหน้าที่การงานของ โดยจะวัดจากระยะเวลาการเข้ารับราขการและผลงานต่างๆของท่าน ซึ่งผลตอบแทนในหัวข้อแรกทั้งหมดมี ดังนี้ เงินประจำตำแหน่งเงินเดือนเงินเดือนเพิ่มตามระยะเวลาและผลงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์...

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563

สำนักงาน ก.พ. ได้เริ่มเปิดรับสมัครผู้สนใจที่จะเข้ารับการแข่งขันและคัดเลือกสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนจากรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 โดยสามารถแบ่งเป็น 2 ชนิดดังนี้ เปิดรับสมัคร ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 ทั้งหมด 307 ทุน สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 จำนวน 307 ทุน ดังนี้ ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวงกรม หรือหน่วยงานของรัฐ 69...

คำถามที่พบบ่อยในการสอบ ก.พ.

การสอบ ก.พ. เป็นเรื่องสำคัญสำหรับใครหลายๆคน และได้มีการแข่งขันเพื่อการสอบนี้ในแต่ละปีสูงถึง ... เพราะฉะนั้นก็อาจทำให้มีทั้งท่านที่ทราบถึงข้อมูลต่างๆ และท่านที่ยังไม่ทราบข้อมูลว่าจำเป็นจะต้องเตรียมตัวสอย่างไร สอบได้ที่ไหน วิชาสอบนั้นมีอะไรบ้าง โดยบทความนี้จะทำการรวบรวมคำถามที่พบได้บ่อยมากในทุกๆครั้งที่มีการสอบ ก.พ. จะอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย คำถามที่พบบ่อยในการสอบ ก.พ ในการสอล ก.พ. อาจเกิดปัญหาหรือสิ่งอยากรู้เพื่อใช้ในการเตรียมตัวในการสอบมากมาย เรารวมคำถามที่ถูกพบได้บ่อยเพื่อ ดังนี้ คำถาม : สอบ ก.พ. ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นไหน ?

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค.

หลังจากท่านที่ผ่านการ สอบ ก.พ. ภาค ก. สามารถนำผลสอบเพื่อไปใช้ในการสมัครสอบ ภาค ข. ตามหน่วยงานต่างๆที่ท่านสนใจ โดยการสอบภาค ข. จะเป็นการสอบที่เน้นความรู้และความสามารถเฉพาะทาง หรือเฉพาะตำแหน่งในด้านต่างๆ เช่น นักวิเคราะห์นโยบาย นักวางแผน เจ้าพนักงานสาธารณสุข นักวิชาการเงิน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เป็นต้น ซึ่งหลังจากการสอบภาค ข. แล้วนั้นจะเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายคือการสอบภาค ค. ที่เป็นการสอบด้านการสัมภาษณ์ ที่เป็นเรื่องยากสำหรับใครหลายๆคน จึงเขียนบทความเพื่อให้ความรู้ และสอนเทคนิคการสัมภาษณ์กัน จะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลย เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค.

เทคนิคการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบ

ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด แต่อยู่ที่การฝึกฝน เรียนรู้ ทบทวนและใช้พูดหรือสื่อสารออกมาบ่อยๆ เพื่อที่จะได้สามารถนำไปสอบได้ถูกต้องและนำไปใช้ ทำข้อสอบ ก.พ. ได้อย่างแม่นยำ โดยหากท่านใดที่จำคำศัพท์ไม่ได้หรือไม่รู้ความหมายและเบื่อที่จะท่องจำแล้ว งั้นวันนี้เรามาลองวิธี จำคำศัพท์ที่ง่ายและช่วยในการจำได้มากยิ่งขึ้นกัน เทคนิคการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบ การจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นเป็นอีกสิ่งที่จำเป็นในการใช้เพื่อการสอบ ก.พ. และยังสามารถนำไปมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย โดยเทคนิคในการจำศัพท์นี้จะช่วยให้ท่านสามารถจำคำศัพท์ได้แม่นยำ แถมยังสามารถนำคำศัพท์ต่างๆนี้ไปต่อยอดได้อีก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฟัง พูด อ่าน และเขียน ล้วนจะเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้นหากท่านรู้คำศัพท์ดีอยู่แล้ว โดยเทคนิคเหล่านี้มีทั้งหมด 6 วิธี ดังนี้

6 วิธีการเตรียมตัวก่อนสอบ เพื่อช่วยในการจดจำและเรียนรู้

การสอบนั้นถือเป็นสิ่งที่เราทุกคนพบเจอกันมาตั้งแต่เด็กๆ เพราะฉะนั้นการสอบไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรเลย แต่แล้วหลายๆท่านก็ยังคงรู้สึกตื่นทุกครั้งที่ทำการสอบ เหตุเพราะการสอบในแต่ละครั้งล้วนมีปัจจัยหรือเหตุจูงใจการทำข้อสอบแตกต่างกันออกไป จึงจำเป็นต้องอ่านหนังสือให้เยอะ และลองทำแนวข้อสอบดูบ้าง นอกจากนี้แล้วการสอบในแต่ละครั้งจึงควรเตรียมความพร้อมให้ดีก่อนเสมอ 6.วิธีการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ การเตรียมความพร้อมก่อนสอบนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำ เพราะนอกจากจะช่วยในเรื่องการเพิ่มความมั่นใจแล้วนั้นยังช่วยในเรื่องชองสมาธิได้ดี แต่การเตรียมความพร้อมก่อนสอบนั้นควรจะทำอะไรบ้าง และต้องทำวิธีไหนถึงจะได้ผลสูงสุด วันนี้ทาง…จึงขอนำเสนอวิธีการเตรียมความพร้อมก่อนสอบมานำเสนอกัน โดยจะมีทั้งหมด … วิธีดังนี้ 1.ทบทวนเนื้อของการสอบ สิ่งแรกที่ควรทำก่อนเริ่มการสอบนั้น คือการที่ได้เริ่มทบทวนเนื้อหาต่างๆที่จะทำการสอบในแต่ละหัวข้อหรือวิชา โดยการทบทวนเนื้อหานี้สามารถทำได้ตั้งแต่ที่อยู่ในชั้นเรียนหรือการเรียนตามคอสต่างๆ ทั้งยังสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซน์เฉพาะทางที่จำเป็นในการศึกษาได้อีกด้วย 2.วางแผนการอ่านและเรียนรู้ การอ่านหนังสือนั้น เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและต้องทำกันทุกคนในระหว่างช่วงบเตรียมตัวก่อนสอบ เนื่องจากจะได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วนั้น...

เทคนิคเตรียมตัวสอบ ก.พ. ให้ผ่านฉลุย

เชื่อว่าอาชีพในฝันของใครหลาย ๆ คน และยังเป็นอาชีพที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่อีกด้วย นั้นก็คือ “การรับราชการ” สำหรับเส้นทางเพื่อสร้างฝันให้เป็นจริงได้แก่การสมัครสอบแข่งขันหรือสมัครคัดเลือกจากข้อสอบความรู้ทั่วไป ตามหลักสูตรที่กำหนด โดยเฉพาะการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดสอบเป็นประจำทุกปี ส่วนจะเตรียมตัวสอบ ติวสอบ ก.พ. หรือลองทำ แนวข้อสอบ ก.พ. อย่างไรให้ผ่านฉลุย ก.พ. ออนไลน์ มีเทคนิคดี ๆ มาแนะนำ เทคนิคเตรียมตัวสอบ ก.พ. ให้ผ่านฉลุย การสมัครสอบ ก.พ....

การสอบภาค ก จำเป็นต้องสอบโดยสำนักงาน ก.พ. แห่งเดียว ใช่หรือไม่

การสอบ ก.พ. เพื่อบรรจุเข้าเข้ารับราชการ ถือเป็นสนามสอบที่ใหญ่ที่สุดเพราะในแต่ละปีมีคนสมัครสอบเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการสอบภาค ก. ที่เป็นข้อสอบความรู้ทั่วไป หรือการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ซึ่งเป็นสนามที่หนึ่งของการสอบ ก.พ. ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าไปทำงานให้กับหน่วยงานราชการ หลายคนอาจสงสัยว่า “การสอบภาค ก จำเป็นต้องสอบโดยสำนักงาน ก.พ. แห่งเดียว ใช่หรือไม่” คำถามน่ารู้เหล่านี้ ก.พ. ออนไลน์ มีคำตอบมาให้ การสอบภาค ก จำเป็นต้องสอบโดยสำนักงาน ก.พ. แห่งเดียว ใช่หรือไม่ การสอบภาค ก. แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป...
- Advertisement -

Latest News

10 วิธี อ่านหนังสือเตรียมสอบให้จำ และเข้าใจง่าย

เชื่อว่าหลาย ๆ คนที่มีความจำเป็นต้องอ่านหนังสือสอบ หรือลองทำแนวข้อสอบ ด้วยเหตุผลต่าง ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นการสอบบรรจุรับราชการ สอบ ก.พ. กับ ท้องถิ่น เตรียมตัวสอบปรับเลื่อนตำแหน่ง อ่านเพื่อใช้สำหรับสอบใบขับขี่ หรืออ่านเพื่อทบทวนบทเรียน ปัญหาในการอ่านหนังสือที่ทุกคนต้องพบเคยพบเจอก็คือ อ่านแล้วไม่เข้าใจ...
- Advertisement -

อ่านหนังสือเตรียมสอบแล้วง่วง แก้ไขอย่างไรดี

การอ่านหนังสือ เพื่อเตรียมตัวสอบบรรจุข้าราชการ สอบ ก.พ. กับท้องถิ่น หรือ แนวข้อสอบทบทวนความรู้ สอบเลื่อนชั้นในสถานศึกษา ปัญหาของหลาย ๆ คนก็คือ อ่านหนังสือไปสักระยะแล้วจะรู้สึกง่วง ทำให้ขาดสมาธิในการอ่านหรืออ่านแล้วไม่จำ  สำหรับวิธีแก้ง่วงอาจทำมีเคล็ดลับดี ๆ ที่สามารถทำได้หลากหลายแนวทาง แต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เคล็ดลับการอ่านหนังสืออย่างไรไม่ให้รู้สึกง่วงนอน เราต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือสาเหตุทำให้รู้สึกง่วง  อาการง่วงนอนช่วงอ่านหนังสือเกิดจากอะไร 

ความหมายและหน้าที่ของข้าราชการที่ดี

การสอบบรรจุรับราชการ โดยเฉพาะข้าราชการพลเรือนซึ่งส่วนใหญ่จะต้องสอบ ก.พ. หรือสอบ ก.พ. ภาค ก.ให้ได้ก่อน โดยอาจจะลองใช้แนวข้อสอบ หรือการอ่านหนังสือต่างๆเพิ่ม เพื่อให้สอบผ่าน และใช้เป็นใบเบิกทางไปสู่การสอบในตำแหน่งที่ต้องการ หรือตรงกับวุฒิการศึกษาและความสามารถที่มีอยู่ และสิ่งสำคัญการเตรียมความพร้อมเพื่อรับราชการนอกจากวิชาความรู้และทักษะความสามารถที่จะต้องใช้ในการสอบ การรู้ความหมายรวมทั้งรับรู้บทบาทหน้าที่ของข้าราชการที่ดี ยังเป็นการเตรียมความรู้ที่เป็นประโยชน์ทั้งนำไปใช้สอบและการเป็นข้าราชการที่ดีในอนาคตอีกด้วย ความหมายและหน้าที่ของข้าราชการที่ดี

หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการท้องถิ่นที่ดี

หลักคุณธรรมและจริยธรรม เป็นค่านิยมพื้นฐานสำหรับการยึดถือและประพฤติปฏิบัติ เพื่อการอยู่ร่วมกันของสังคม การปฏิบัติราชการก็เช่นเดียวกันที่จะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อการเป็นข้าราชการที่ดี เส้นทางการสอบบรรจุรับราชการโดยเฉพาะการสอบ ก.พ. ภาค ก.หรือการสอบ ก.พ. กับ ท้องถิ่น คือสนามสอบที่มีการเปิดสอบเป็นประจำทุกปี การเตรียมตัวสอบอาจมุ่งเน้นไปที่ทักษะความรู้ความสามารถทั่วไป หรือความรู้ทางวิชาการตามสาขาวิชาที่เปิดสอบอาจะจะใช้แนวข้อสอบ หรือหนังสือวิชาการด้านต่างๆช่วย และเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับราชการ ก.พ. ออนไลน์ มีหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการท้องถิ่นที่ดีมาแนะนำเป็นความรู้

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 8

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 8 ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู