แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย (การอ่าน) 2

954
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย (การอ่าน) 2
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย (การอ่าน) 2

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย (การอ่าน) 2

ยินดีต้อนรับสู่หน้า  แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย การอ่านและการสะกด 2 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ราชาศัพท์ 1

Email
Tel
1. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง
2. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง
3. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง
4. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง
5. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง
6. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง
7. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง
8. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง
9. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง
10. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง
11. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง
12. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง
13. ข้อใดเขียนสะกดถูกต้อง
14. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง
15. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง
16. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง
17. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง
18. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง
19. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง
20. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง