แนวข้อสอบเก่า ก.พ. ภาค ก. รวมทุกวิชา ปี 2560

2990
แนวข้อสอบเก่า ก.พ. ภาค ก. รวมทุกวิชา ปี 2560

แนวข้อสอบเก่า ก.พ. ภาค ก. รวมทุกวิชา ปี 2560

ยินดีต้อนรับสู่หน้า  ข้อสอบจริง ปี 60

แนวข้อสอบเก่า ก.พ. ภาค ก. รวมทุกวิชา ปี 2560

Email
Tel
1. 3 7 15 31 63 127 ...
2. 1 2 8 64 ...
3. 3 6 108 310 614 1,021 ...
4. 1 32 81 64 25 6 ...
5. -4 5 8 14 23 26 32 ...
6. 15 19 25 35 53 ...
7. 3 4 5 12 21 38 ...
8. 17 30 53 91 151 242 375 ...
9. 2 4 7 9 13 16 20 ...
10. 45   913  2231  5375  ...
11. 712  1218  1927  2939  4354  ...
12. 125  426  930  1639  2555 ...
13. 11 13 23 24 48 45 99 76 ...
14. 6 60 210 504 990 1,716 ...
15. 15 25 35 75 135 ...
16. 3 5 8 10 18 15 38 20 78 25 ...
17. 25 17 42 84 168 ...
18. 4 * 3 = 10
3 * 7 = 17
1 * 9 = ?
19. 1 * 12 = 14
2 * 21 = 25
7 * 1 = ?
20. 11 * 2 = 3
7 * 3 = 2
30 * 5 = ?
21. เลขเรียงกัน 5 ตัว เลขมากที่สุดบวกกับเลขน้อยที่สุดเท่ากับ 256 จงหาผลรวมของเลขทั้งหมด
22. เครื่องจักร ก. ผลิตสินค้าได้ 500ชิ้น และสามรถผลิตได้เร็วกว่าเครื่องจักร ข. สองเท่า เครื่องจักร ข. ผลิตสินค้าได้ 500 ชิ้นในเวลา50นาที ถ้าให้เครื่องจักร ก. ผลิตสินค้า 7 นาที จะได้สินค้ากี่ชิ้น ?
23. ถ้าขาไปรถวิ่งด้วยความเร็ว 60กม/ชม. ได้ระยะทาง 540กม. ขากลับวิ่งด้วยความเร็ว 100กม./ชม. วิ่งได้เพิ่มอีก 60กม. รวมไปกลับวิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ยกี่กม./ชม. ?
24. รถ 2คัน ขับออกจากโรงงานในเวลาเดียวกัน คัน ก. ขับด้วยความเร็ว 80กม./ชม. คัน ข. ขับด้วยความเร็ว 120กม./ชม. ถึงจุดหมายก่อนคัน ก. 45นาที อยากทราบว่าระยะทางจากโรงงานมาถึงจุดหมายเท่ากับเท่าใด ?
25. สนามหญ้าสี่เหลี่ยมมีด้านยาวเป็นสามเท่าของด้านกว้างและยังเหลืออีก 3เมตร ทุกด้านรวมกันเท่ากับ 78เมตร อยากทราบว่าด้านกว้างมีขนาดเท่าไหร่ ?
26. นางสาวบี ฝากเงินกับธนาคารแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลา 10ปี ปรากฏว่าได้เงินครบจํานวน อยากทราบว่า ธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตราเท่าใด ?
27. หมู่บ้านมีหมอต่อประชากร 1:5,000 ถ้ามีประชากร 850,000 คน หมู่บ้านมีหมอ 120 คน ต้องมีหมอเพิ่มอีกกี่คน ?
28. แม่นําเงินมารวมกับพ่อซึ่งมีเงินอยู่ 20บาท แล้วแบ่งให้ลูก 3คน คนละ 30บาท แม่มีเงินกี่บาท ?
29. เงินเดือนจํานวน 25,800บาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่าย 21,000 บาท หากต้องการลดค่าใช้จ่ายเหลือ 1 ใน 3 ของเงินเดือน ต้องลดค่าใช้จ่ายเท่าใด ?
30. ไก่มีจํานวนเป็น 3 ใน 8 ของสัตว์ทั้งหมด เลี้ยงเป็ดน้อยกว่าไก่ 60 ตัว เลี้ยงหมูจํานวน 120 ตัว รวม เลี้ยงสัตว์ทั้งหมดกี่ตัว ?
31. เหล็ก : สนิม : ? : ?
32. พยูน : ช้าง : ? : ?
33. บรรพต : ภูเขา : ? : ?
34. ต้ม : เคี่ยว : ? : ?
35. แห : ปลา : ? : ?
36. หิน : แข็ง : ? : ?
37. หางเสือ : พวงมาลัย : ? : ?
38. หน้าต่าง : ช่องลม : เขื่อน : ?
39. อากาศ : นก : น้ำ : ?
40. มะพร้าว : กะลา : ? : ?
41. ครู : ครูนาฎศิลป์ : ? : ?
42. พงศาวดาร : ประวัติศาสตร์ : ? : ?
43. ขาด : ครบ : ? : ?
44. ใบพัด : เฮลิคอปเตอร์ : ? : ?
45. แห : อวน : ? : ?
46. The Prime Minister will be leaving today to ____________the Asia-Europe Meeting.
47. There is a high ______ of an accident when driving in heavy rain.
48. Artists normally use only acoustic guitars to play acoustic ______ ofsongs.
49. If they can buy personal computers, they should also be able to ______ the software.
50. Will you accept a credit card or do you prefer _______?
51. Thailand's gross domestic product ________ to expand four to five percent this year.
52. Quality control is performed _______ every stage of our company's production.
53. As president of Homeland Estate Company, I would like to thank our business partners _____ contributed to our success.
54. You can see all ___________ you need on the screen.
55. An Australian tourist died in Russia after _______ from swine flu.
56. This is a nice restaurant, isn't it? Is this the first time ___________ here ?
57. After leaving school, Tim ____________ a job in a factory.
58. Why are you putting on your coat? ______________ somewhere ?
59. I feel a bit hungry. I think _________ something to eat.
60. Look! That man over there __________ the same sweater as you.