แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาหมวดความสามารถทางด้านตัวเลข

3045
รวม แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาหมวดความสามารถทางด้านตัวเลข

รวม แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาหมวดความสามารถทางด้านตัวเลข

ยินดีต้อนรับสู่หน้า  แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาหมวดความสามารถทางด้านตัวเลข

แนวข้อสอบ ทักษะด้านตัวเลข จงหาคำตอบที่ถูกต้อง

Email
Tel
1. 11 + 12 + 13 + ... + 20 = ?
2. (0.01 x 0.001) + 0.11 = ?
3. 12 + 13 + 14 + 15  = ?
4. 1.3 + 1.03 +1.003 = ?
5. 1 x 2 x 3 x ... x 7 = ?
6. 1 + 3 + 5 + 7 + ... + 15 = ?
7. 13 9 3 15 25 5 17 49 7 19 81 9 21 …
8. 1. 3 9 12 21 33 54 …
9. 3 14 7 45 15 124 31 …
10. 4 9 16 25 36 ....
11. 2 4 8 3 9 27 4 16 64 ...
12. 23 22 24 72 18 17 19 ...
13. ถ้า a = 2b และ c = 2a ดังนั้น a + b + c มีค่าเท่ากับข้อใด ?
14. เลขจำนวนคู่ 3 จำนวนเรียงลำดับกัน รวมกันได้ 36 ผลคูณของเลข 2 จำนวนหลัง จะมีค่าเท่าไร ?
15. สุดาซื้อรองเท้าคู่หนึ่งราคา 1,000 บาท ถ้าสุดาต้องการขายรองเท้าคู่นี้ให้ได้กำไรร้อยละ 10 แล้วสุดาจะต้อง ขายรองเท้าคู่นี้ไปในราคากี่บาท
16. ในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งมีผู้ไปร่วมงานทั้งสิ้น 180 คน ในจำนวนนี้มีผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก 10 คน อยากทราบว่ามี เด็กไปร่วมในงานนี้กี่คน
17. เมื่อผลการสอบออกมาพบว่า นทีได้คะแนนเฉลี่ย 4 วิชา คือ 79 คะแนน แต่เมื่อประกาศผลวิชาที่ 5 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนทีเพิ่มเป็น 82 อยากทราบว่า นทีได้คะแนนดิบเท่าไรในวิชาที่ 5 ทั้งนี้ ทุกวิชามีคะแนนเต็มเท่ากัน
18. ปรีดาถีบจักรยานมาตามถนนในซอย ๆ หนึ่งได้ระยะทาง 30 ฟุตในนาทีแรก 33 ฟุตในนาทีที่สอง และ 36 ฟุตในนาทีที่สาม เขาถีบจักรยานในอัตราทำนองเดียวกันนี้ไปเรื่อย ๆ อยากทราบว่า ซอยนี้มีความยาวกี่หลา ถ้าเขาใช้เวลาในการถีบจักรยาน 5 นาที
19. กำหนดให้  9 * 2 = 22
                  2 * 6 = 16
                  1 * 8 = ?
20. กำหนดให้  3 * 2 = 11
                  3 * 8 = 17
                  4 * 9 = ?
21. กำหนดให้  4 * 8 = 12
                  5 * 10 = 15
                 11 * 20 = ?
22. กําหนดให้ 3 * 5 = 11
                 6 * 2 = 14
                 4 * 7 = ?
23. กําหนดให้  2 * 4 = 3
                  6 * 4 = 5
                  2 * 2 = ?
24. กําหนดให้  1 * 2 = 4
                  3 * 4 = 16
                  5 * 6 = ?
25. กําหนดให้  2 * 3 = 13
                  8 * 5 = 89
                 12 * 5 = ?
26. ซื้อของมา 100 ถุง ๆ ละ 30 บาท โดยขายราคา 35 บาท จํานวน 20 ถุง และขายในราคา
40 บาท 30 ถุง ถ้าต้องการกําไรรวม 35% ถุงที่เหลือต้องขายถุงละกี่บาท ?
27. นกขายของให้หวานได้กําไร 10 % ต้อมาหวานขายต่อไปให้คํานึงได้กําไร 5% คํานึงซื้อมาใน ราคา 2,310 บาท อยากทราบว่าต้นทุนที่นกซื้อมาเท่าไร
28. บริจาคเงินมูลนิธิละ 2,500 บาท จะขาดเงินอยู่ 1,000 บาท หากบริจาคมูลนิธิละ 2,000 บาท
จะเหลือเงิน 2,500 บาท อยากทราบว่าจํานวนที่จะบริจาคคือเท้าไร ?
29. ปั่นรถจักรยาน 2 ล้อ ล้อหน้าเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 18 นิ้ว หมุน 30 รอบ/นาทีล้อหลัง
เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 9 นิ้ว จะหมุนกี่รอบต่อนาที
30. นายไก่ผสมสีทาไม้ โดยผสมสีกับทินเนอร์ในอัตราส่วน 1 :1.5 ถ้านายไก่ต้องการผสมสีทาไม้ 10ลิตร อยากทราบว่าต้องใช้ทินเนอร์ทั้งหมดกี่ลิตร