แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย (ราชาศัพท์)

811
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย (ราชาศัพท์)
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย (ราชาศัพท์)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย (ราชาศัพท์)

ยินดีต้อนรับสู่หน้า  แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ราชาศัพท์ 1 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ราชาศัพท์ 1

Email
Tel
1. คำว่า “นอน” สำหรับพระภิกษุ ใช้ว่าอย่างไร
2. “คุณพ่อไม่อยู่ _____ ไป _____ พระที่วัด ค่ะ” ควรเติมคำข้อใด
3. “พระสงฆ์รูปนี้ ______มาหลายวันแล้ว” ควรเติมคำในข้อใด
4. คำในข้อใดไม่ใช่คำราชาศัพท์ สำหรับพระมหากษัตริย์
5. ข้อใดไม่ใช่คำราชาศัพท์ สำหรับพระมหากษัตริย์
6. คำราชาศัพท์ข้อใด ไม่ใช่ ราชาศัพท์หมวดร่างกาย
7. คำราชาศัพท์ข้อใดใช้ ทรง นำหน้า
8. คำสุภาพข้อใดใช้ไม่ถูกต้อง
9. คำราชาศัพท์ข้อใดไม่ถูกต้อง
10. ข้อใดเป็นคำสุภาพของ ผักกระเฉด
11. คำราชาศัพท์มักจะใช้กับชนชั้นใด?
12. พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีมีกี่พระองค์ ?
13. ระดับของราชาศัพท์ใด ที่ใช้กับคนทั่วไป ?
14. “ข้อใดไม่จัดว่าเป็นคำสุภาพ ?
15. ข้อใดเป็นพระราชอิสริยศักดิ์ที่มีลำดับน้อยที่สุด ?
16. คำว่า "ปู่ , ตา " ควรเรียกคำราชาศัพท์อย่างไร ?
17. เวลาขานรับพระมหากษัตริย์ควรใช้คำใด ?
18. รัชกาลใดได้รับยกย่องเป็น " สมเด็จพระปิยมหาราช " ?
19. ข้อใดจัดว่าเป็นลำดับสูงสุดของพระสงฆ์?
20. คำที่พระภิกษุใช้เรียกแทนตัวเอง คือคำใด ?