แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 8

2171
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 8
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 8

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 8

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 8 (new)

รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 8

Email
Tel
1.

เขาพูดจา...........จนจับใจความไม่ได้เอาเสียเลย

2.

เยาวชนที่กระทำความผิดลหุโทษต้องอยู่ใน.........ของกรมคุมประพฤติหรือถูกกักกันในสถานพินิจ

3.

ภาคเหนือ : เชียงราย ภาคใต้ : ?

4.

ฟุตบอล : โรนัลโด้ มวย : ?

5.

รถยนต์ : ? คน : เท้า

6.

เช้า : สาย ?:?

7.

เมื่อปี พ.ศ. 2545 องค์กรอนามัยโลก โดยแพทย์จากประเทศต่าง ๆ เดินทางไปประชุมที่กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม เพื่อหาทาง..........การระบาดของโรคเอดส์

8.

ในปัจจุบันการเล่นว่าวในสถานที่ต่างๆ เป็นไปด้วยความยากลำบาก อาจเนื่องมาจากมีอาคารสิ่งปลูกสร้าง บ้านเรือน เสาไฟฟ้าอยู่ทั่วไป ส่งผลให้การคิดค้นและ....รูปแบบใหม่ๆ จึงไม่เกิดขึ้น

9.

ธรรมชาติที่ภูกระดึงสามารถ..........นักท่องเที่ยวให้ไป.............ปีละหลายแสนคน ข้อใดนำมาเติมลงในช่องว่างได้เหมาะสมที่สุด

10.

ในกรณีเรือประมงไทยถูกจับ รัฐบาลน่าจะส่งคำ....อย่างเป็นทางการไปยัง รัฐบาลของประเทศนั้น

11.

รัฐบาลต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอเพื่อ.............การก่อกวนของผู้ที่ไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมือง

12.

ข้อความใดอยู่ลำดับที่2

13.

ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 3

14.

ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 3

15.

จงพิจารณาข้อความในแต่ละข้อ และตัวเลือกที่เรียบเรียงหรือประโยคได้ถูกต้องหรือรัดกุมตามหลักภาษา

16.

จงพิจารณาข้อความในแต่ละข้อ และตัวเลือกที่เรียบเรียงหรือประโยคได้ถูกต้องหรือรัดกุมตามหลักภาษา

17.

จงพิจารณาข้อความในแต่ละข้อ และตัวเลือกที่เรียบเรียงหรือประโยคได้ถูกต้องหรือรัดกุมตามหลักภาษา

18.

คำใดไม่ได้มีความหมายว่าพระอาทิตย์

19.

คำใดไม่ได้มีความหมายว่าพระจันทร์

20.

เลื่อยฉลุใช้ลักษณะนาม ว่าอย่างไร

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู