แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 7

1821
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 7
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 7

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 7

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 7 (new)

รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 7

Email
Tel
1.

สาวลำพูนทุกคนเป็นคนสวย คงเดชมีภรรยาเป็นชาวลำพูน ฉะนั้น

2.

คนจีนขยันทุกคน นายดำขยัน ฉะนั้น

3.

ก. สูงกว่า ข. ข. ต่ำกว่า ค. ค. สูงกว่า ง. และ ก. ต่ำกว่า ง. ดังนั้น

4.

"การสนองคุณชาตินั้น หาได้จำกัดเฉพาะการรับราชการไม่ ขอเพียงให้กลับมารับใช้ชาติก็พอ จึงมีการกำหนดเพียงเป็นกรอบกว้าง ๆ ว่า ให้นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงกลับเข้ามาทำงานในประเทศ อย่างน้อยเท่ากับจำนวนปีที่ไปเล่าเรียนมา" สาเหตุสำคัญของข้อความนี้เกี่ยวข้องกับนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงในเรื่องใด

5.

"การให้การศึกษาแก่ประชาชนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเป็นการลงทุนที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ซึ่งจะส่งผลไปถึงการพัฒนาประเทศในที่สุด" ข้อความนี้สรุปว่าอย่างไร

6.

"บลูทูธ (Bluetooth) คือ คลื่นสัญญาณวิทยุชนิดหนึ่งที่ทำให้อุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรือพีดีเอ ให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลถึงกันได้โดยมีรัศมีการส่งข้อมูลอยู่ในระยะประมาณ 10 เมตร" ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น

7.

ปะการัง เป็นแหล่งพักพิงที่อยู่อาศัยของปลาเล็กปลาน้อย แต่ปัจจุบันถูกทำลายโดยใช้วิธีฉีดพ่นยาสลบไปตามคอของประการัง เพื่อใช้จับปลาสีสวยๆไปขาย มีผลทำให้ปะการังตาย เมื่อปะการังตาย ปลาเล็กปลาน้อยซึ่งเป็นอาหารของปลาใหญ่ก็จะถูกทำลาย ข้อใดตีความได้ถูกต้อง

8.

ผงซักฟอกที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีผลทำให้พืชน้ำเจริญเติบโตเร็ว เพราะว่าในผงซักฟอกมีสารอาหารที่เป็นปุ๋ยของพืช แต่จะมีผลทำให้เกิดน้ำเสียในตอนหลัง เพราะว่าพืชจะดึงเอาออกซิเจนในน้ำมาใช้ในการหายใจ


ข้อความข้างต้นสามารถสรุปได้อย่างไร

9.

การสะกดคำได้ถูกต้องเป็นเครื่องหมายสำคัญอย่างหนึ่งของผู้ได้รับการศึกษาอย่างดีแล้วผู้ที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาแล้วไม่ควรเขียนสะกดค าผิด เพราะหากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจคำใดก็สามารถเปิดพจนานุกรมดูได้ คนที่เขียนผิดน่าจะเป็นคนที่มีการศึกษาน้อย หรือคนที่มักง่ายเท่านั้น‛

ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับข้อความข้างต้นมากที่สุด

10.

พวกเราทุกคนควรช่วยกันประหยัดพลังงาน เพื่อจะได้มีพลังงานใช้ต่อไป เพราะถ้าเราไม่ประหยัด กิจการทุกอย่างในบ้านเมืองก็ชะงักงันไปหมด ความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นทั่วไป ทุกระดับของสังคม‛

ข้อใดไม่ใช่เจตนาของผู้เขียนข้อความข้างต้น

11.

11 16 21 26 31 36 41 ….

12.

3 8 13 18 23 28 33…

13.

84 78 72 66 60 54 48….

14.

20 20 17 17 14 14 11….

15.

61 57 50 61 43 36 61…

16.

3*9= 24
4*8= 29
ดังนั้น 5*5=?

17.

แดงขี่จักรยานจากบ้านไปโรงเรียน ซึ่งห่างกัน 20 ไมล์ ด้วยความเร็วเฉลี่ย 12 ไมล์ ต่อชั่วโมงแต่ต่อมาแดงเดินทางด้วยเท้าไปที่โรงพยาบาลซึ่งไปอีก 5 ไมล์ด้วยความเร็วเฉลี่ย 4 ไมล์ ต่อ ชั่วโมง จงหาความเร็วเฉลี่ยที่แดงใช้เดินทางจากบ้านไปโรงพยาบาบ

18.

ซื้อไข่ไก่มา ราคา 10 ฟอง 15 บาท ขายไปในราคา 4 ฟอง 8 บาท หากขายหมดจะได้กำไรร้อยละ เท่าใด

19.

นักเรียนชั้น ม.5 ห้องหนึ่ง มีนักเรียน 30 คน ที่เรียนวิชาชีววิทยา มี 16 คนที่เรียนวิชาเคมี และมี 20 คนที่เรียนวิชาภาษาเยอรมัน มีนักเรียน 6 คนที่เรียนทั้งสองวิชา อยากทราบว่านักเรียนห้องดังกล่าวมีกี่คน ที่ไม่เรียนวิชาอะไรเลย

20.

วงกลมที่อยู่ในสี่เหลี่ยมจัตุรัส จะมีพื้นที่คิดเป็นกี่ % ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้น

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู