แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 5

2094
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 5
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 5

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 5

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 5 (new)

รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 5

Email
Tel
1.

นายสมเอกขายนกราคาตัวละ 20 บาท ไก่ราคาตัวละ 60 บาท ขายนกมากกว่าไก่ 11 ตัว ได้เงิน 3,340 บาท นายสมเอกขายไก่ไปกี่ตัว

2.

ลังสี่เหลี่ยมมุมฉากใบหนึ่ง มีด้านกว้าง 3 เซนติเมตร มีด้านยาว 5 เซนติเมตร และส่วนสูงเป็น 3เซนติเมตร ลังใบนี้มีปริมาตร เท่าไร ?

3.

รูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามีมุมภายในรวมกันได้กี่ องศา

4.

“สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จัดอยู่ในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง สามารถดํารงชีวิตได้ในทุกสภาพสิงแวดล้อม” ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น

5.

“คนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเสริม เพื่อให้มีรายได้เพิมขึ้น” ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความ

6.

ยะลา : เบตง ? : ?

7.

วัณโรค : อหิวาตกโรค ? : ?

8.

“การมี Facebook ทําให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น แต่ก็ทําให้มีการหลอกลวงและการใส่ร้ายป้ายสีสูงขึ้น” ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น

9.

“ไขมันทรานส์ที่พบในเบเกอรี่หรือโดนัท เกิดจากการเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของน้ำมันพืช ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นภัยต่อสุขภาพ” ข้อใด ไม่ สอดคล้องกับข้อความข้างต้น

10.

จงเลือกข้อที่เป็นกลุ่มเดียวกับสิ่งต่อไปนี้ ปากีสถาน อินเดีย บังคลาเทศ.....

11.

จงเลือกคำที่ถูกต้องที่สุด ลูกคนนี้................จะลงโทษอย่างไรก็ไม่เข็ดหลาบ

12.

ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนลำตะคองต่อสู้เพื่อ...พื้นที่ดินทำกินของตน

13.

ข้อใดเขียนถูกต้องทั้งหมด

14.

จงหาคำที่เขียนผิด

15.

ข้อใดเขียนผิด

16.

สำนวนอย่าแหย่เสือหลับหมายความว่าอย่างไร

17.

"ลงทุนทำในสิ่งที่ไม่เป็นคุณแก่ตัวเองและอาจได้รับโทษด้วย" เป็นความหมายของข้อใด

18.

"กินบนเรือนขี้รดบนหลังคา" มีความหมายว่าอะไร

19.

ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ผิด

20.

ข้อใดเป็นคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระราชวงศ์ในฐานันดรศักดิ์ที่ต่ำกว่าข้ออื่น

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู