แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4

1909
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4 (new)

รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4

Email
Tel
1.

"อ้อยและหวานเป็นผู้หญิงสวยและมีเสน่ห์มาก จอมหลงรักเธอทั้งสองคน จึงไปรับอ้อยที่ที่ทำงานทุกวันและไปหาหวานทุกวันเสาร์อาทิตย์" การกระทำของจอมตรงกับสำนวนในข้อใด

2.

ข้อใดไม่แสดงความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด

3.

“นรชาติ” ข้อใดสะกดคำได้ถูกต้อง

4.

“ขัณฑสีมา” ข้อใดสะกดถูกต้อง

5.

ข้อใดอ่านผิด

6.

คำในข้อใดอ่านผิด

7.

ข้อใดมีความหมายต่างจากพวก

8.

หัวมังกุท้ายมังกรหมายถึง

9.

ผู้ที่มีความเก่งกล้าสามารถแต่ไม่ยอมแสดงออกมาให้ปรากฏข้อความดังกล่าวตรงกับข้อใด

10.

กษัตริย์ – ขัตติยะ มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบคำใด

11.

21, 9, 21, 11, 21, 13, 21,…

12.

58, 52, 46, 40, 34,…

13.

3, 4, 7, 8, 11, 12, ...

14.

8, 22, 8, 28, 8, ...

15.

นกพิราบเกาะบนหลังช้าง เมื่อนับขาแล้วขานกพิราบเป็น 1 ใน 5 ของขาช้าง หากมีช้างทั้งหมด 30 เชือก จงหาว่านกพิราบมีทั้งหมดกี่ตัว

16.

จงหาเลขตัวที่มีค่าน้อยที่สุด ซึ่งเกิดจากการเรียงเลข 5 จำนวนเรียงกันและมีผลรวมเท่ากับ 300

17.

นักบาสเกตบอลจะต้องจับมือกับคู่แข่งขันทุกคน จะมีการจับมือทั้งหมดกี่ครั้งหากมีนักบาสเกตบอลทีมละ 12 คน

18.

ถนนกรุงเทพถึงอยุธยาระยะทาง 50 กิโลเมตร ถ้าต้องปลูกต้นราชพฤกษ์ทั้ง 2 ฝั่งถนน ทุกๆระยะทาง 500 เมตร จะมีต้นราชพฤกษ์รวมกี่ต้น

19.

ในโรงงานทำสีมีคนงานเป็นโรคทางเดินหายใจ 38 % เป็นโรคทางเดินอาหาร 18 % เป็นทั้งโรคทางเดินหายใจ และทางเดินอาหาร 7 % ถ้าคนงานมีทั้งหมด 200 คน อยากทราบว่าคนงานที่ไม่เป็นโรคอะไรเลยมีกี่คน

20.

สมทรงติดราคาเสื้อผ้าไว้ที่ราคาหนึ่งเพื่อให้ได้กำไร 10% แต่ราคาดังกล่าวปรากฏว่าขายไม่ได้ จึงลดราคาลง 5% จะเหลือกำไร เท่าใด

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู