แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3

1826
รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3
รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3

รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3 (new)

รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3

Email
Tel
1.

"คนที่ขอบวิวาทกันอยู่เสมอ เมื่ออยู่ใกล้กัน" ตรงกับสำนวนใด

2.

จากตัวเลือก ข้อใดอยู่ในลำดับที่ 2

3.

จากตัวเลือก ข้อใดอยู่ในลำดับที่ 2

4.

จากตัวเลือก ข้อใดอยู่ในลำดับที่ 4

5.

จากตัวเลือก ข้อใดอยู่ในลำดับที่ 2

6.

ประโยคใดอยู่ลำดับที่ 3

7.

สำนวนในข้อใดไม่ใช่สำนวนเปรียบเทียบ

8.

ประโยคนี้ควรเติมสำนวนใดลงในช่องว่างจึงจะได้ใจความที่สุด "น้องชายเธอทำไมถึง...........ไม่เคยอยู่เฉย ๆ บ้างเลย"

9.

"เอ๋ชอบอ่านหนังสือมาก อ่านได้ตลอดเวลาไม่รู้จักเบื่อ" ตรงกับสำนวนใดมากที่สุด

10.

"คุณพ่อของ แทมมี่เสียชีวิต เธอร่ำไห้ปานจะ..............." ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง

11.

ข้อใดมีคำที่เขียนสะกดไม่ถูกต้อง

12.

ข้อใดมีคำที่เขียนสะกดไม่ถูกต้อง

13.

ข้อใดเขียนสะกดถูกต้องทุกคำ

14.

ข้อใดเขียนสะกดถูกต้องทุกคำ

15.

ข้อใดมีคำเขียนสะกดผิด จำนวน 2 คำ

16.

ข้อใดมีคำเขียนสะกดผิด จำนวน 2 คำ

17.

ข้อใดมีคำสะกดผิด

18.

คำเชื่อมในข้อใดเมื่อเติมลงในช่องว่างต่อไปนี้แล้วได้ความถุกต้องเหมาะสม


"คนโบราณเชื่อกันว่าอำพันมีพลังอำนาจลึกลับ ............ การรักษาความเจ็บป่วย ถือกันว่าเป็นของมีค่าที่หายากอย่างหนึ่ง อำพันส่วนใหญ่เป็นสีเหลืองน้ำผึ้ง ............ ที่เป็นสีแดงแก่ สีขาวน้ำนม สีเขียวหรือสีน้ำเงินก็มี ถิ่นที่พบคือแถบทะเลบอลติก สาธารณรัฐโดมินิกัน .............. เม็กซิโกตอนใต้"

19.

ข้อใดใช้สำนวนไทยได้ถูกต้องเหมาะสม

20.

สำนวนไทยในข้อใดมีความหมายใกล้เคียงกันมากที่สุด

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู