แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 10

796
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 10
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 10

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 10

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 10 (new)

รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 10

Email
Tel
1.

เด็กหญิงก่อนวัยรุ่นและผู้ใหญ่รวมทั้งหญิงมีครรภ์และให้นมบุตร ต้องการแคลเซียมวันละ1,000-1,300 มิลลิกรัม ส่วนหญิงในวัยหมดระดู ต้องการแคลเซียมวันละ 1,500 มิลลิกรัม

ข้อใดสรุปถูกต้อง

2.

การวินิจฉัยความขัดแย้งของกฎหมายเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่ฝ่ายบริหารในระบอบ ประชาธิปไตยไม่สามารถกระทำได้ จึงต้องเป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ

ข้อใดตีความได้ถูกต้อง

3.

ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 1

4.

การตายของเขาเป็น...ชาติ

5.

ถ้าคนขยันทุกคนจะสอบได้ ประโยคข้อใดผิด

6.

เขาพร้อมจะพูดแลกกับการ...โทษ

7.

ส่วนตกค้างหมายถึง ส่วนของแฟ้มข้อมูลที่ยัง....อยู่ในจานบันทึก แม้ว่าแฟ้มตาราง แสดงรายการข้อมูลจะไม่บ่งบอกว่ามีเหลืออยู่ก็ตาม การที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะในขณะที่มีการคัดลอกแฟ้มข้อมูลลงไปในแผ่นจานบันทึก ไฟเกิดตก แต่บางทีก็หาสาเหตุไม่พบ โดยปกติ เราอาจใช้คำสั่ง Chkdsk/F ซึ่งเป็นคำสั่งในระบบปฏิบัติการดอส สั่งลบส่วนที่เหลือออกให้หมด จะได้มีที่ว่างไว้เก็บแฟ้มอื่นได้

8.

ท่านสังฆราชแห่งมณฑลภาคตะวันออกได้รับตำแหน่งพระราชาคณะ ...ท่านต้องทำหน้าที่นี้ตลอด 4 ปีข้างหน้า

9.

ท่านศาสดาพยากรณ์....ว่าเป็นการเปิดเผยเรื่องฐานะปุโรหิต.

10.

ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ คือ ....ที่เป็นตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทางการเมือง

11.

A, C ,F, J,?

12.

1,8,27,64,?,216

13.

0,3,8,15,?,35

14.

2,10,30,68,?

15.

68,67,64,59,?

16.

นายกรัฐมนตรีคนที่ 2 ของประเทศไทยคือใคร

17.

เพลงใดไม่ใช่เพลงพระราชนิพนธ์

18.

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประเทศทั้งหมดกี่ประเทศ

19.

ขั้นตอนการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ มีชื่อเรียกแต่ละขั้นตอนอย่างไร

20.

จังหวัดที่มีพื้นที่น้อยที่สุดคือจังหวัดใด

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู