รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1

1072
รวมแนวข้อสอบ-ก.พ.-ภาค-ก.-วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป-ชุดที่-1
รวมแนวข้อสอบ-ก.พ.-ภาค-ก.-วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป-ชุดที่-1

รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1 (new)

รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1

Email
Tel
1.

1,4,9,16,25.....

2.

5 6 10 12 15 18 20 24.....

3.

1 2 3 5 8 13 .....

4.

2 19 20 22 23 26 27 .....

5.

2 4 8 16 32 64 .....

6.

3ว8 5ศ9 7ษ11 9ส14 .....

7.

จากอนุกรม 2 ชุด ที่กำหนดให้ จงพิจารณาว่า ตัวเลขที่ผิดในอนุกรมชุดที่ 1 และ 2 คือข้อใด
อนุกรมชุดที่ 1 คือ 1 4 9 16 26 36
อนุกรมชุดที่ 2 คือ 10 16 21 25 27

8.

นายต้อมซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง โดยจ่ายธนบัตรให้กับพนักงานขายของใบละ 1,000 บาท โดยซื้อของ 2 ชิ้น ชิ้นแรกในราคา X บาทและชิ้นที่ 2 ในราคาครึ่งหนึ่งของของชิ้นแรก ต้อมจะได้รับเงิน ทอนเท่าใด

9.

จงหา ห.ร.ม. ของจำนวน 85 ,119 และ 187

10.

จงหา 95% ของ 3600

11.

มีสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้าน ยาวขึ้น 40% อยากทราบว่าจะมีความยาวรอบรูปเพิ่มขึ้นเท่าใด

12.

มีนามีรายได้เดือนละ 17,500 บาท จ่ายค่าอาหาร 18% จ่ายค่าเดินทาง 27% ให้คุณพ่อคุณแม่ 1,000 บาท ที่เหลือฝากธนาคาร มีนาฝากธนาคารเดือนละกี่บาท

13.

ใน 1 วันเข็มวินาที เข็มนาทีและเข็มชั่วโมงเดินทางรวมกันรอบนาฬิกาทั้งหมดกี่รอบ

14.

มีแรงงานชาย 7 คนและแรงงานเด็ก 2 คนใช้เวลาสร้างบ้านหนึ่งหลังเสร็จในเวลา 10 วัน กำหนดให้แรงงานชายสามารถก่อสร้างได้เร็วกว่าแรงงานเด็ก 2 เท่า จะต้องใช้แรงงานเด็กทั้งหมดกี่คน จึงจะสามารถสร้างบ้านเสร็จในเวลา 10 วัน

15.

ชาย 2 คน กับหญิง 5 คน ทำนาแปลงหนึ่งเสร็จใน 4 วัน และถ้าชาย 3 คนกับหญิง 4 คนทำนาแปลงเดียวกันนั้นเสร็จใน 3 วัน จงหาว่าชายคนเดียวจะทำนาแปลงนี้เสร็จในเวลากี่วัน

16.

3 * 10 = 33
6 * 12 = 78
9 * 14 = 135
12 * 16 = ?

17.

ปัจจุบัน น้ำหวานมีอายน้อยกว่า น้ำผึ้ง 7 ปี แปดปี ที่แล้วผลบวกอายุของคนทั้งสองเป็น 33 ปีจงหาอายุปัจจุบันของน้ำผึ้ง

18.

นงนุชมองนาฬิกาบนผนังห้อง พบว่าขณะนี้เป็นเวลา 06.10 น. อยากทราบว่าเข็มสั้นจะทำมุมกับเข็มยาวกี่องศา

19.

รถไฟฟ้าบีทีเอสแล่นผ่านชานชาลา 10 สถานี แต่ละสถานีจะจอดรับผู้โดยสาร 1 นาที หากระยะทางระหว่างต้นทางถึงปลายทาง คือ 150 กม. รถไฟใช้เวลา 55 นาที


รถไฟฟ้าบีทีเอสวิ่งด้วยความเร็วเท่าใด

20.

เลข 2 จำนวน มีผลบวกเท่ากับ 29 และผลคูณเท่ากับ 210 จงหาเลขจำนวนน้อย

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู