แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. รวมทุกวิชา ปี 2556

1169
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. รวมทุกวิชา ปี 2556
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. รวมทุกวิชา ปี 2556

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. รวมทุกวิชา ปี 2556

ยินดีต้อนรับสู่หน้า  แนวข้อสอบเก่า ก.พ. ภาค ก. รวมทุกวิชา ปี 2556

แนวข้อสอบเก่า ก.พ. ภาค ก. รวมทุกวิชา ปี 2556

Email
Tel
1. คำทับศัพท์ตามข้อใดที่อาจใช้ในการเขียนได้
2. คำในข้อใดมีความหมายแฝงว่า "อยู่นิ่งไม่ได้"
3. คำที่พิมพ์ตัวหนาคำใดเป็นคำซ้ำ
4. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน
5. คำสรรพนาม “ ที่ ” ซึ่งใช้เชื่อมประโยค เมื่อใช้กับคำบางคำทำหน้าที่เป็นคำนามได้ ข้อใดใช่เป็นคำนาม
6. คำในข้อใดแสดงลักษณะของภาษาไทยที่อาจจะไม่ตรงกับลักษณะของภาษาคำโดด
7. คำในข้อใดมิได้แสดงเพศตามแบบไทย
8. คำที่มีความหมายแฝงบอกทิศทางประกอบอยู่ปรากฏในข้อใด
9. ข้อใดมีความหมายเชิงอุปมา
10. ข้อใดหมายความว่า ทำกริยา 2 อย่างพร้อมกัน
11. ข้อใดมิได้เรียงคำตามแบบภาษาไทย
12. ข้อใดมีคำตายมากที่สุด
13. ข้อใดวางส่วนขยายถูกต้อง
14. ข้อใดวางส่วนขยายถูกต้อง
15. ข้อใดมีแต่จุดกักลมทั้งหมด
16. ข้อใดมีจำนวนพยางค์น้อยที่สุด
17. ข้อใดแสดงความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด
18. ข้อใดมีคำซึ่งอาจจะเป็นคำประสมหรือคำเดี่ยวเรียงกันก็ได้
19. ข้อใดมีอุปสรรคเทียมที่เกิดจากการแบ่งคำผิด
20. ข้อใดใช้ภาษากระชับ
21. ข้อใดใช้ภาษากระชับ
22. ข้อใดมีจำนวนพยางค์น้อยที่สุด
23. ประโยคใดทำให้ผู้ฟังอยากทำตามมากที่สุด
24. เสียงหนักหายไปในข้อใด
25. เมื่อพูดจากัน คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดเน้นเสียงไม่เหมือนข้ออื่น
26. การตอบข้อสอบแบบอัตนัยควรใช้กลวิธีการเขียนอย่างใดมากที่สุด
27. การใช้คำในเชิงอุปมาอยู่ในข้อใด
28. “มันเป็นคืนวันเพ็ญเดือนหงายพระจันทร์เต็มดวง” ข้อความนี้ใช้คำอย่างไร
29. "การอยู่ใกล้คนฉลาดนั้น แม้จะอยู่ในนรกก็ยังดีกว่าอยู่ร่วมกับคนโง่บนสวรรค์ เพราะคนฉลาดย่อมแสวงหาความสุขได้ แม้ในเรื่องหรือเหตุการณ์ที่น่าจะเป็นทุกข์ มองในมุมกลับ คนโง่ย่อมประสบความทุกข์ แม้ในเรื่องที่น่าจะสุข"
ข้อใดเป็นเจตนาของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้
30. "ฉับฉวยชกฉกช้ำ ฉุบฉับ"
ข้อใดไม่ใช่ความหมายของคำประพันธ์ต่อไปนี้
31. "ฉับฉวยชกฉกช้ำ ฉุบฉับ"
ข้อใดไม่ใช่ความหมายของคำประพันธ์ต่อไปนี้
32. 1  2  4  7 .....
33. 1  3  5  7 …..
34. 1  3  7  15 …...
35. 3  5  8  12 .....
36. 7  3  8 4  9 .....
37. 17  13  10  8 …..
38. 5  10  20  35 ……
39. 17  13  10  8 …..
40. 14  17  23  32 .....
41. 75  66  57  48 …..
42. 98  77  56  35 …..
43. 3  4  7  4  5  9 .....
44. 75  66  57  48 …..
45. 14  23  32  41 ……
46. 4.25  3.75  3.25  2.75 …....
47. 640  160  40  10 …..
48. 3  9  4  16  5 …..
49. 1  3  9  27 .....
50. จมูก : คน : ? : ?
51. กาแฟดำ : โอเลี้ยง : ชาร้อน : ?
52. แม่น้ำ : ลำคลอง : ต้นไม้ : ?
53. ราก : ยอด : ? : ?
54. ยุง : กัด : แมลงป่อง : ?
55. นก : เสือ : ? : ?
56. ชวด : เถาะ : ? : ?
57. มรณภาพ : มลพิษ : ? : ?
58. หมูกับไก่ ถ้านับขาหมูมากกว่าขาไก่ อยู่ 8 ขา แต่ถ้านับหัวไก่มากกว่าหัวหมู อยู่ 8 หัว อยากทราบว่ามีหมูกี่ตัว
59. นายก.แบ่งเงิน 500 บาท ให้นาย ข. นาย ค. นาย ง. โดยให้นาย ข.ได้เป็นสองเท่าของนาย ค. และนาย ค. ได้เป็นครึ่งหนึ่งของนาย ง. อยากทราบว่า นาย ค. จะได้รับเงินส่วนแบ่งเท่าไร
60. สมชายเป็นหัวหน้ารัฐบาล สมพงษ์เป็นรองหัวหน้ารัฐบาล ฉะนั้นสมพงษ์เป็นเช่นไร
61. สินค้าราคา 800 บาท ยอมลดให้ 8% แต่มีข้อแม้ว่าต้องเสียค่าห่อ 8 บาท อีกต่างหาก ถ้าต้องการซื้อของนี้ จะต้องจ่ายเงินเท่าไร
62. ถ้าครอบครัวนี้ประมาณการใช้จ่ายเดือนละ 4,200 บาท จะใช้จ่ายในการเดินทางทั้งสิ้นเท่าไร