แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย (การอ่านคำ)

1726
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย (การอ่านคำ)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย (การอ่านคำ)

ยินดีต้อนรับสู่หน้า  แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย การอ่านและการสะกด 1 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ราชาศัพท์ 1

Email
Tel
1. “นรชาติ” ข้อใดสะกดคำได้ถูกต้อง
2. “ขัณฑสีมา” ข้อใดสะกดถูกต้อง
3. คำในข้อใดอ่านผิด
4. “โพล้เพล้ แปลว่า เวลาจวนค่ำ” ข้อใดอ่านถูกต้อง
5. “ไดโนเสาร์เป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์” คำที่มีสีแดงอ่านว่าอย่างไร
6. “พระอภัยมณีพบกับพราหมณ์สามคน” คำที่มีสีแดงอ่านว่าอย่างไร
7. “กรรมฐาน และ สมาธิ” ข้อใดอ่านถูกต้อง
8. 8.“การบวชเณร เรียกว่า การบรรพชาสามเณร” คำที่มีสีแดงอ่านว่าอย่างไร
9. คำใดเขียนถูก
10. ข้อใดเขียนผิดอักขรวิธี
11. ข้อใดเขียนผิดอักขรวิธี
12. ข้อใดเขียนผิดอักขรวิธี
13. ข้อใดเขียนผิดอักขรวิธี
14. ข้อใดเขียนถูกอักขรวิธี
15. ข้อใดเขียนถูกอักขรวิธี
16. ข้อใดเขียนถูกอักขรวิธี
17. ข้อใดเขียนถูกอักขรวิธี
18. ข้อใดเขียนถูกอักขรวิธี
19. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง
20. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง