แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2

3041
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย (ชุดที่ 2)
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย (ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย 2 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย 2

Tel
1.

ข้อใดผู้พูดมีเจตนาเช่นเดียวกับประโยคต่อไปนี้ “เขาเป็นคนง่ายๆ อยู่ที่ไหน กินอะไรก็ได้”

2.

ข้อใดมีส่วนประกอบของประโยคเหมือนประโยคตัวอยาง “เทศบาลเร่งปลูกต้นไม้ใหม่”

3.

ชนิดของประโยคในข้อใดต่างกับข้ออื่น

4.

สำนวนในข้อใดเป็นวลี

5.

ข้อใดเป็นประโยคความเดียว

6.

ข้อใดเป็นประโยคต่างชนิดกับข้ออื่น

7.

ประโยคคู่ใดสื่อความหมายได้ทั้งเหมือน และต่างกัน.

8.

คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดเป็นคำกริยาสกรรม

9.

ข้อความใดประกอบด้วยประโยคที่ละทั้งคำที่ทำหน้าที่ประธานและกรรม

10. คำที่สีแดงคู่ใดทำหน้าที่ทางไวยากรณ์ต่างกัน

การศึกษาที่ดีและการสำเร็จในกิจกรรมต่างๆ ที่อาจทำให้เราเป็นคนใหญ่โตในภายหน้า ไม่ใช่จะแต่จะไปอยู่มหาวิทยาลัยอย่างเดียว ผู้ที่มีการศึกษาที่ดีไม่ใช่ผู้ที่ได้รับโอกาสไปเรียนตามมหาวิทยาลัยแต่เป็นผู้ที่สามารถจะเรียนได้ไม่ว่าที่ไหน ผู้ที่ไม่ต้องมีครูผู้ที่มีความสามารถมีสมองที่จะเรียนได้ด้วยตนเองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน โดยใช้หนังสือเป็นมัคคุเทศก์แทนครู

11.

คำที่สีแดงในข้อใดเป็นคำกริยาอกรรม

12.

ข้อใดไม่ใช่ประโยค

13.

ข้อใดมีส่วนประกอบของประโยคเหมือนตัวอย่าง “ดอกไม้เหี่ยวในแจกันดูน่าเกลียด”

14.

ข้อใดแสดงเจตนาในการส่งสารต่างกับข้ออื่น

15.

ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน

16.

คำที่สีแดงในข้อใดทำหน้าที่กริยาหลัก

17.

ข้อใดเป็นประโยคความรวม

18.

ข้อใดเป็นประโยคความเดียว

19.

ข้อใดเป็นได้ทั้งวลีและประโยค

20.

คำกริยาที่สีแดงข้อใดไม่ใช่กริยาอกรรม