แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย (อุปมาอุปไมย) ชุดที่ 3

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย (อุปมาอุปไมย) ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย (อุปมาอุปไมย) ชุดที่ 3

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย (อุปมาอุปไมย) ชุดที่ 3

ยินดีต้อนรับสู่หน้า  แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย อุปมาอุปไมย ชุดที่ 3

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย (อุปมาอุปไมย) ชุดที่ 3

Email
Tel
1. อบรม : ประท้วง : ? : ?
2. ปัจจุบัน : อดีต : ? : ?
3. เครื่องบิน : อากาศ : ? : ?
4. ประธานสภาผู้แทนราษฎร : สส. : ? : ?
5. รัฐศาสตร์ : สังคมศาสตร์ : ? : ?
6. เคร่งเครียด : สันทนาการ : ? : ?
7. หลอดภาพ : เสาอากาศ : ? : ?
8. ขาดประสบการณ์ : ความผิดพลาด : ? : ?
9. วิศวกร : อาคาร : ? : ?
10. ทํางาน : รายได้ : ? : ?
11. ไทย : ช้าง : ? : ?
12. เปลือก : เมล็ด : ? : ?
13. เถาะ : ระกา : ? : ?
14. สัจจะ : ความเชื่อถือ : ? : ?
15. หน้าต่าง : เพดาน : ? : ?
16. Your new question!
17. พระพุทธ : ศาสดา : ? : ?
18. นิติบัญญัติ : กฎหมาย : เทศบาล : ?
19. ลําธาร : แมน้ำ : ? : ?
20. เกรียง : ? : แปรง : ?
21. เสมียน : สถาปนิก : ? : ?
22. ลําธาร : แมน้ำ : ? : ?
23. เกรียง : ? : แปรง : ?
24. ? : กลอน : ประตู : ?
25. ? : มะระ : ลําไย : ?
26. ? : หน้าต่าง : ควัน : ?
27. ? : โจรสลัด : บาน : ?
28. ? : รถยนต์ : ปรอท : ?
29. ? : ตนมะพราว : ถนน : ?
30. ? : ระยะทาง : ปอน : ?