แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย (อุปมาอุปไมย) ชุดที่ 2

3450
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย (อุปมาอุปไมย) ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย (อุปมาอุปไมย) ชุดที่ 2

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย (อุปมาอุปไมย) ชุดที่ 2

ยินดีต้อนรับสู่หน้า  แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย การอ่านและการสะกด 2 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ราชาศัพท์ 1

Email
Tel
1. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง
2. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง
3. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง
4. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง
5. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง
6. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง
7. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง
8. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง
9. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง
10. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง
11. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง
12. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง
13. ข้อใดเขียนสะกดถูกต้อง
14. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง
15. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง
16. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง
17. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง
18. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง
19. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง
20. ข้อใดเขียนสะกดไม่ถูกต้อง