แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 6

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 6
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 6

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 6

ยินดีต้อนรับสู่หน้า  แนวข้อสอบ วิชาภษาไทย ชุดที่ 6

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภษาไทย ชุดที่ 6

Email
Tel
1. จงหาคําที่ตรงข้ามมากที่สุดกับคําที่กําหนดให้
คนป่วยมัก "เบื่อ" อาหาร
2. จงหาคําที่ตรงข้ามมากที่สุดกับคําที่กําหนดให้
ช่วย "ต่อ" ไม้นี้ให้ยาวๆหน่อย
3. จงหาคําที่ตรงข้ามมากที่สุดกับคําที่กําหนดให้
ภิกษุรูปนี้เดินอย่าง "สํารวม"
4. จงหาคําที่ตรงข้ามมากที่สุดกับคําที่กําหนดให้
โจทย์ข้อนี้มีความ "คลุมเครือ"
5. จงหาคําที่ตรงข้ามมากที่สุดกับคําที่กําหนดให้
ขาวกําลัง "เสือก" ไม้
6. จงเลือกคําหรือข้อความที่เติมลงในช่องว่างแล้วอ่านได้ความดีที่สุด
เส้นทาง ..... ราวกับ .....
7. จงเลือกคําหรือข้อความที่เติมลงในช่องว่างแล้วอ่านได้ความดีที่สุด
เขา ..... เยี่ยง .....
8. จงเลือกคําหรือข้อความที่เติมลงในช่องว่างแล้วอ่านได้ความดีที่สุด
ความคิด ..... เหมือน .....
9. จงเลือกคําหรือข้อความที่เติมลงในช่องว่างแล้วอ่านได้ความดีที่สุด
เนื้อหาไม่มี ..... ควร ..... ให้ดีขึ้น
10. จงเลือกคําหรือข้อความที่เติมลงในช่องว่างแล้วอ่านได้ความดีที่สุด
สายตาทอดมองเพดานอย่าง .....
11. ให้หาคําที่มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกับโจทย์ที่กําหนดให้
ควัน : ไฟ ..... ฝน : ?
12. ให้หาคําที่มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกับโจทย์ที่กําหนดให้
คน : วิตามิน ..... พืช : ?
13. ให้หาคําที่มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกับโจทย์ที่กําหนดให้
เวลา : นาฬิ กา ..... น้ำหนัก : ?
14. ให้หาคําที่มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกับโจทย์ที่กําหนดให้
ช้าง : งวง ..... คน : ?
15. ให้หาคําที่มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกับโจทย์ที่กําหนดให้
องุ่น : พวง............ข้าว : ?
16. หัวหน้างานปรึกษากันว่า จะปล่อยให้ลูกน้องทําตามใจชอบไม่ได้หรอก เราจะต้องตัดไฟแต่ต้นลมเสียก่อน เพื่อป้องกันความเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นตามมาภายภายหลัง
คําว่า "จะต้องตัดไฟแต่ต้นลม" มีความหมายตามข้อใด
17. ผู้ใหญ่มักจะกล่าวตักเตือนลูกจ้างไว้อยู่เสมอว่า การไปก่อเรื่องทะเลาะกับนายจ้างไม่ดีแน่เหมือนกับ ทุบหม้อข้าวตัวเองพังพินาศลง
คําว่า "ทุบหม้อข้าวตัวเอง" มีความหมายตามข้อใด
18. ถึงจะเกิดเรื่องเดือดร้อนอย่างไร เขาก็ไม่กระทบกระเทือน เพราะมีบุคคลที่เป็น หนังหน้าไฟ คอยรับแทนไว้ก่อนแล้ว
คําว่า “หนังหน้าไฟ” เป็นสํานวนหมายถึง
19. พ่อแม่ที่มีลูกประพฤติตัวไม่ดี แต่รักษาหน้าของลูกและของตัวเองไว้ จึงมีชีวิตอยู่ อย่างหน้าชื่นอกตรม
ข้อความว่า "อย่างหน้าชื่นอกตรม" หมายถึง
20. การแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ ถ้ายังมีจุดยืนที่ไม่มั่นคงดีกว่าเดิมก็เปรียบเสมือน ถอยหลังเข้าคลอง ร่ำไป
ข้อความว่า "ถอยหลังเข้าคลอง" หมายถึง
21. นี่คือ กติกา การแข่งขันฟุตบอล
คำว่า "กติกา" แปลว่า
22. คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ยับยั้งการเดินขบวนใดๆ
คำว่า "ยับยั้ง" แปลว่า
23. เธอทําท่าทาง ยโส เหลือเกิน
คำว่า "ยโส" แปลว่า
24. มีแถลงการณ์ของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฯ
คำว่า "แถลงการณ์" แปลว่า
25. ขณะนี้เวลาจวนจะ โพล้เพล้แล้ว
คำว่า "โพล้เพล้" แปลว่า
26. พระกอดจูบลูบเนตรเกศ
คำว่า "กรรณ" แปลว่า
27. ดวงใจไปงานสวดศพคุณยายของวันเพ็ญที่เป็นเพื่อนสนิทกัน คําพูดของดวงใจในข้อใดเหมาะแก่โอกาสและสถานการณ์ดังกล่าว
28. จงพิจารณาว่าประโยคใดที่เรียบเรียงคําหรือใช้คํา ไม่รัดกุม หรือ ไม่ถูกต้อง ตามหลักภาษา
29. จงพิจารณาว่าประโยคใดที่เรียบเรียงคําหรือใช้คํา ไม่รัดกุม หรือ ไม่ถูกต้อง ตามหลักภาษา
30. จงพิจารณาว่าประโยคใดที่เรียบเรียงคําหรือใช้คํา ไม่รัดกุม หรือ ไม่ถูกต้อง ตามหลักภาษา