แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 6

1537
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 6
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 6

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 6

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย 6 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย 6

Tel
1.

ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดไม่มีคําสมาส

1) คนเรามีวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษเมื่อประมาณไม่เกิน 120,000 ปีมาแล้ว
2) ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์มนุษย์มีหลักฐานชัดเจนว่า
3) คนเรารู้จักขีดเขียนจารไว้ตามหน้าผาและผนังถ้ํากันมากว่า 30,000 ปี
4)หรือเมื่อครั้งคนเรายังเป็นมนุษย์โครมันยองแห่งยุคน้ําแข็ง
5) ทั้งหมดนี้ก็เนื่องจากคุณสมบัติของมือและนิ้วที่ทํางานควบคู่กันอย่างน่าอัศจรรย์

2.

คําที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดต้องใช้เป็นคําซ้ําเท่านั้น

3.

ข้อความต่อไปนี้มีการใช้คําซ้อนกี่คํา


ความทุกข์ของหมีในแถบเอเชียยังไม่หมดสิ้นไป องค์การพิทักษ์สัตว์แห่งโลกยังทํางานเพื่อหยุดยั้งการทําทารุณกรรมหมีในรูปแบบต่างๆเช่น การใช้หมีแสดงละครสัตว์หรือการบริโภคดีหมีในขณะนี้มีหมีกว่า 22,000 ตัว ถูกกักังไว้ในกรงแคบๆ ทุกตัวถูกเจาะรูคาไว้ที่ห้องเพื่อดูดเอาน้ําดีของมันออกมาอย่างต่อเนื่อง

4.

ข้อความส่วนใดไม่มีคําประสม

5.

พาดหัวข่าวข้อใดไม่มีการแสดงความคิดเห็น

6.

ข้อใดกล่าวถึงการเสียชีวิตของบุคคล

7.

ข้อใดมีสิ่งที่ปรากฏอยู่นอกพระราชวัง

8.

คําประพันธ์ต่อไปนี้ผู้แต่งรังเกียจเรื่องใดมากที่สุด


ได้เคืองแค้นแสนยากลําบากบอบ ไม่สมประกอบทรัพย์สินก็ขัดสน
แม้นกลับชาติเกิดใหม่เป็นกายคน ชื่อว่าจนแล้วจงจากกําจัดไกล

9.

ข้อใดไม่มีความเชื่อ

10.

ข้อใดแสดงค่านิยม

11.

คําประพันธ์ต่อไปนี้มีน้ําเสียงอย่างไร


เสียดายสายสวาทโอ้ อาวรณ์
รักพี่มีโทษกรณ์ กับน้อง
จําจากพรากพลัดสมร เสมอชีพ เรียมเลย
เสียนุชดุจทรวงต้อง แตกฟ้าผ่าสลาย

12.

วรรคใดไม่มีจินตภาพด้านความเคลื่อนไหว

13.

วรรคใดไม่มีคําที่แสดงจินตภาพด้านแสงสี

14.

คําประพันธ์ต่อไปนี้ใช้ภาพพจน์ตามข้อใด


สูงระหงทรงเพรียวเรียวรูด งามละม้ายคล้ายอูฐกะหลาป๋า
พิศแต่หัวตลอดเท้าขาวแต่ตา ทั้งสองแก้มกัลยาดังลูกยอ

15.

ข้อใดเป็นคําถามเชิงวาทศิลป์

16.

ข้อใดเป็นแนวคิดของคําประพันธ์ต่อไปนี้


งาสารฤห่อนเหี้ยน หดคืน
คํากล่าวสาธุชนยืน อย่างนั้น
ทุรชนกล่าวคําฝืน คําเล่า
หัวเต่ายาวแล้วสั้น เล่ห์สิ้นทรชน

17.

ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับ “ปลาหมอสีคางดํา” ในข้อความต่อไปนี้


ศูนย์วิจัยและพัมนาประมงน้ําจืดเพชรบุรีพบว่า มีการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดําซึ่งเป็นปลากินเนื้อปลานี้ทําลายสัตว์น้ําประจําถิ่นและระบบนิเวศ เนื่องจากเกษตรกรดันน้ําเข้าบ่อโดยไม่ใช้ถุงกรอง ส่งผลกระทบแก่ผู้เลี้ยงปลาและกุ้ง ลูกปลาหมอสีคางดําเข้าไปกินสัตว์น้ําขนาดเล็ก ไข่และสัตว์น้ํารุ่นอนุบาลจนหมด

18.

ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับ “ผดผื่นร้อน” ในข้อความต่อไปนี้


อากาศร้อนชื้นอาจทําให้เกิดการอุดตันและการอักเสบของต่อมเหงื่อจนทําให้เกิดผื่นคันตามตัวเรียกว่า “ผดผื่นร้อน” หรือ “ผด” อาการเช่นนี้อาจป้องกันได้โดยทําความสะอาดร่างกาย สวมเสื้อผ้าสะอาดที่ระบายอากาศและความชื้นการรักษาด้วยยาต้านฮิสตามีนหรือยาแก้แพ้ได้ผลดีส่วนการใช้แป้งเย็นทานั้นไม่มีประโยชน์ผดผื่นร้อนอาจมีภาวะแทรกซ้อน คือ การติดเชื้อที่ผิวหนัง และหากเป็นซ้ําบ่อยๆ อาจกลายเป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังได้

19.

ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในข้อความต่อไปนี้


ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีการสัมมนาเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยง การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยผู้นําชุมชน และประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตภูเขาสูงซึ่งมีโอกาสเกิดน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ผลการสํารวจพบว่าระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม เป็นช่วงที่มีฝนตกหนักอาจเกิดภัยได้จึงต้องแนะนําประชาชนให้เตรียมพร้อม

20.

ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความต่อไปนี้


เมื่อมะพร้าวน้ําหอมออกช่อดอกซึ่งเรียกว่าจั่นได้ 195 วัน ก็จะกลายเป็นผลมะพร้าวที่มีน้ําหวานหอม เนื้ออ่อนนุ่ม ชาวสวนจะใช้มีดตัดทะลายผลอ่อน เพื่อนํามารับประทาน หากเด็กๆ รับประทานจะช่วยให้ร่างกายสดชื่น แข็งแรงมีสติปัญญา เฉลียวฉลาด เพราะน้ํามะพร้าวอุดมไปด้วยแร่ธาตุซึ่งไม่มีในผลไม้ชนิดอื่น มะพร้าวน้ําหอมปลูกได้ผลดีในภาคกลางเพราะมีดินดีน้ําดีมีสภาพอากาศพอเหมาะ เมื่ออายุ 2 ปีครึ่งก็ให้ผลซึ่งดกและเก็บเกี่ยวได้นานถึง 40 ปีจึงจะปลูกใหม่