แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3

1945
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย 3 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย 2

Tel
1.

ข้อใด มิใช่ประโยค

2.

การศึกษาในปัจจุบันเป็นการเตรียมคนเพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีมีป ระสิทธิภาพ โรงเรียนในปัจจุบันทำหน้าที่แทนครอบครัวซึ่งก็เป็นไปตามสภาพของ เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด

3.

ในภาษาไทยมีคำว่า “บัณฑิตย์” อีกคำหนึ่งแปลว่าความเป็นบัณฑิต คำนี้ไม่ค่อยใช้โดด ในภาษาไทยมักจะใช้กับคำอื่นในรูปของคำสมาส เช่น ราชบัณฑิตยสถาน เนติบัณฑิตยสถาน เป็นต้น สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด

4.

อาหารบางประเภทไม่ว่าจะเป็นผลไม้ เช่น ทุเรียน หรือของสด เช่น ปลาสลิด จะมีปัญหาในเรื่องกลิ่น ทำให้สายการบินทั้งในและต่างประเทศพากันลำบากใจในการรับขนส่ง จึงจำเป็นต้องมีเที่ยวบินพิเศษเพื่อรับขนส่งสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะ


สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด

5.

ปัจจุบันคลองต่างๆ หนาแน่นไปด้วยผักตบชวาและวัชพืช รัฐบาลที่ผ่านมาทุกยุคสมัยได้มีการกำจัดแต่ไม่เป็นผล ทำให้สภาพน้ำในคลองต่างๆ เน่าเสียเพราะน้ำไม่ไหลถ่ายเท สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด

6.

26.ปรอทวัดไข้จะมีรอยคอดที่หลอดแก้วในส่วนที่อยู่เหนือกระเปาะที่เ ก็บปรอทเพื่อกันมิให้ปรอทขยายตัวออกจากกระเปาะไปแล้วกลับเข้าสู ่กระเปาะได้อีกเมื่อถูกความเย็น นับเป็นลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้สำหรับวัด อุณหภูมิอื่นๆ


สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด

7.

การดูแลรักษาสุขภาพ ให้สมบูรณ์แข็งแรง โดยการกินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และพักผ่อนอย่างเพียงพอ จะทำให้การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายเป็นไปอย่างปกติ เมื่อร่างกายแข็งแรง จะมีภูมิต้านทาน ไม่เจ็บป่วยง่าย


ข้อใดตีความได้ถูกต้อง

8.

"บลูทูธ (Bluetooth) คือ คลื่นสัญญาณวิทยุชนิดหนึ่งที่ทำให้อุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรือพีดีเอ ให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลถึงกันได้โดยมีรัศมีการส่งข้อมูลอยู่ในระยะประมาณ 10 เมตร" ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น

9.

"ผิวของคนเราแตกต่างกัน จึงต้องการการดูแลที่แตกต่าง การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวมีความสำคัญอย่างมากในการช่วยยืดอายุผิวและความงามให้อยู่กับคุณอย่างยาวนาน"
ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น

10.

"การสนองคุณชาตินั้น หาได้จำกัดเฉพาะการรับราชการไม่ ขอเพียงให้กลับมารับใช้ชาติก็พอ จึงมีการกำหนดเพียงเป็นกรอบกว้าง ๆ ว่า ให้นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงกลับเข้ามาทำงานในประเทศ อย่างน้อยเท่ากับจำนวนปีที่ไปเล่าเรียนมา" สาเหตุสำคัญของข้อความนี้เกี่ยวข้องกับนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงในเรื่องใด

11.

"การให้การศึกษาแก่ประชาชนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเป็นการลงทุนที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ซึ่งจะส่งผลไปถึงการพัฒนาประเทศในที่สุด" ข้อความนี้สรุปว่าอย่างไร

12.

ถ้าไม่มีใครทำอะไร เพื่อลดความ.........ลง ก็ไม่มีข้อสงสัยว่า ผลสุดท้ายจะไม่ใช้อาวุธกัน

13.

การออมทรัพย์ไว้เป็นทองคำ อาจเป็นวิธีที่ฉลาดก็ได้ ถ้าผู้ออมทรัพย์สามารถคาดหมาย.........ได้ เพราะไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนว่า มีเงินอยู่แล้วจะเอาไปทำอะไรจึงจะดีที่สุด และเมื่อใดควรออมทรัพย์ไว้ในรูปแบบใด หรือลงทุนในรูปแบบใด

14.

จงพิจารณาคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ในข้อความที่ 1 และข้อความที่ 2 แล้วเลือกตอบดังนี้


ข้อความที่ 1 ประเทศไทยและประเทศเช็คมีความสัมพันธ์ทางการทูตจาก พ.ศ.2517
ข้อความที่ 2 มนุษย์ผลิตสารสังเคราะห์บางอย่างแต่ไม่สลายตัว

15.

ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับ “ไหล” ในข้อความต่อไปนี้


ไพลเป็นไม้ล้มลุกมีเหง้าอยู่ใต้ดิน เปลือกมีสีน้ําตาลแกมเหลือง เนื้อด้านในสีเหลืองถึงเหลืองแกมเขียว แทงหน่อหรือลําต้นเทียมขึ้นเป็นกอเหง้าไหลแก่ทั้งสดและแห้งจะเผ็ดเล็กน้อย วิธีปลูกใช้เมล็ดหรือเหง้า ในประเทศไทยนิยมปลูกกันมากที่จังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีคนไทยสมัยก่อนใช้ไพลแก้อาการเคล็ด ขัดยอก ฟกช้ํา บวม ข้อเท้าแพลง

16.

ข้อใดไม่กล่าวถึงเกี่ยวกับ “งู” ในข้อความต่อไปนี้


ปัญหางูเข้าบ้านเกิดขึ้นได้บ่อยๆเนื่องจากการขยายตัวของเมืองเข้าไปรุกล้ําที่อยู่อาศัยงูทําให้งูต้องปรับตัว และล่าเหยื่อที่มีอยู่ในเมืองเป็นจํานวนมาก เช่น หนูในท่อระบายน้ําตามบ้านเรือน งูชอบอาศัยในที่มืด เป็นโพรงและแห้ง เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน งูไม่สามารถอาศัยในบริเวณเดิมได้จึงต้องย้ายที่อาศัย เพื่อความปลอดภัยควรจัดบ้านเรือนให้สะอาดไม่เป็นที่อาศัยของหนูและถางหญ้าบริเวณบ้านไม่ให้เป็นป่ารก

17.

ข้อใดไม่ได้กล่าวถึง “มะไฟจีน” ในข้อความต่อไปนี้


มะไฟจีนเป็นพืชตระกูลล้มชนิดหนึ่ง เป็นไม้ไม่ผลัดใบ ออกผลตามลําต้นและกิ่งเป็นพวงคล้ายมะไฟ ผิวเรียบ เปลือกบางจึงกินได้ทั้งเปลือก เนื้อใสฉ่ําน้ํา รสหวาน อมเปรี้ยว มีกลิ่นหอมของน้ํามันหอมระเหยที่เปลือกเหมือนกับเปลือกส้ม เป็นพืชสมุนไพรที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ ปัจจุบันมะไฟจีนเชื่อมแห้งได้กลายเป็นของฝากขึ้นชื่อประจําจังหวัดน่าน

18.

ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความต่อไปนี้


ซูโม่ เป็นกีฬามวลปล้ําแบบญี่ปุ่น มีกําเนิดมาจากพิธีกรรมเพื่อบูชาเทพเจ้าหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวด้วยการแสดงท่าทางการปล้ําระหว่างชายสองคน ซึ่งจะทําให้เทพเจ้าพึงพอใจ และช่วยให้ผลผลิตดีขึ้นในปีต่อๆไป การจะเป็นนักซูโม่นั้นในอดีตคัดเลือกจากทหารที่มีร่างกายใหญ่โตและแข็งแรง หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นักซูโม่จะมาจากบรรดาเด็กชายชาวญี่ปุ่นจากบ้านนอกที่เข้ามายังโตเกียวเพื่อต้องการฝึกเป็นซูโม่ โดยมีความหวังว่าเมื่อมีชื่อเสียงแล้วจะมีเงินทอง และมีความสุขสบายในชีวิต ซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ

19.

ส่วนใดของข่าวต่อไปนี้ไม่มีการแสดงความคิดเห็น


1) สาวนักร้องหนุ่มหล่อจากแดนไกลเตรียมตัวให้พร้อมกับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในเมืองไทย  2) “เดอะ ดีไลต์ ออฟ อิทออล” จัดโดยไลฟ์ลองเอนเทอร์เทนเมนต์
3) เขาเป็นหนึ่งในศิลปินแถวหน้าจากยุโรปที่ประสบการณ์สําเร็จอย่างสูง
4) ในปี 2015เพลงล่าสุดของเขาได้รับรางวัลประกวดภาพยนตร์สาขาเพลงประกอบยอดเยี่ยม
5) แม้จะอายุเพียง 26 ปีแต่ความพิเศษของเขาคือทักษะขั้นเทพในการถ่ายทอดความเศร้าผ่านบทเพลง

20.

ข้อความส่วนใดเป็นใจความสําคัญของข้อความต่อไปนี้


1) ศาสตร์การแพทย์แผนจีนมีความโดดเด่นเรื่องโภชนบําบัดหรือการใช้อาหารเป็นยา 
2) มีคําเรียกพืชที่มีคุณสมบัติทางยาว่า เปิ่นเฉ่า และมีการจดบันทึกคุณสมบัติต่างๆของพืชที่ส่งผลต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
3) มีตํารับอาหารเพื่อรักษาโรคยุคราชวงศ์ชาง
4) มีขุนนางในราชสํานักผู้มีความรู้ความชํานาญการปรุงอาหารเป็นยา
5) หัวใจของศาสตร์การแพทย์แผนจีนคือจงทําให้ทุกมื้ออาหารช่วยปรับสมดุลร่างกายให้ทํางานได้ตามปกติ