แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ (อนุกรม) ชุดที่ 3

766
รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ (อนุกรม) ชุดที่ 3
รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ (อนุกรม) ชุดที่ 3

รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ (อนุกรม) ชุดที่ 3

ยินดีต้อนรับสู่หน้า  แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาคณิตศาสตร์ (อนุกรม) 3 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.วิชาคณิตศาสตร์ (อนุกรม) ชุดที่ 3

Email
Tel
1. 1.5, 2.3, 3.1, 3.9, ...
2. 14, 28, 20, 40, 32, 64, ...
3. 2, 4, 6, 8, 10, ...
4. 201, 202, 204, 207, ...
5. 544, 509, 474, 439, ...
6. 80, 10, 70, 15, 60, ...
7. 2, 6, 18, 54, ...
8. 5.2, 4.8, 4.4, 4, ...
9. 8, 6, 9, 23, 87 , ...
10. 1 | ? | 5 | ? | 9 | 11
11. 0 | 3/4 | 8/9 | 15/16 | 24/25 | ?
12. 720 | 720 | 360 | ? | 30 | 6
13. 3 | 8 | 15 | 24 | 35 | ?
14. Z2 | Y4 | X8 | W16 | ?
15. 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | ?
16. 15 29 56 108 208 ...
17. 13 -21 34 -55 89 ..
18. 52 56 48 64 32 ...
19. 230 460 46 92 9.2 ...
20. 3 12 24 33 66 ...