แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ (อนุกรม) ชุดที่ 2

1053
รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ (อนุกรม) ชุดที่ 2
รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ (อนุกรม) ชุดที่ 2

รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ (อนุกรม) ชุดที่ 1

ยินดีต้อนรับสู่หน้า  แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาคณิตศาสตร์ (อนุกรม) 2 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.วิชาคณิตศาสตร์ (อนุกรม) ชุดที่ 2

Email
Tel
1. 11 16 21 26 31 36 41..
2. 3 8 13 18 23 28 33…
3. 20 20 17 17 14 14 11...
4. 84 78 72 66 60 54 48...
5. 61 57 50 61 43 36 61…
6. 2 3 4 5 6 4 8…
7. 17 17 34 20 20 31 23…
8. 6 20 8 14 10 8 12…
9. 21 25 18 29 33 18…
10. 75 65 85 55 45 85 35...
11. 2, 1, (1/2), (1/4)
12. 7, 10, 8, 11, 9, 12, ...
13. 36, 34, 30, 28, 24, ...
14. 22, 21, 23, 22, 24, 23, ...
15. 53, 53, 40, 40, 27, 27, ...
16. 21, 9, 21, 11, 21, 13, 21, ...
17. 58, 52, 46, 40, 34, ...
18. 3, 4, 7, 8, 11, 12, ...
19. 8, 22, 8, 28, 8, ...
20. 31, 29, 24, 22, 17, ...