แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ (อนุกรม) ชุดที่ 1

969
รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ (อนุกรม) ชุดที่ 1
รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ (อนุกรม) ชุดที่ 1

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ (อนุกรม) ชุดที่ 1

ยินดีต้อนรับสู่หน้า  แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาคณิตศาสตร์ (อนุกรม) 1 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.วิชาคณิตศาสตร์ (อนุกรม) ชุดที่ 1

Email
Tel
1. 2 44 4 41 6 38 8 …
2. 17 32 19 29 21 26 23…
3. 10 34 12 31 14 28 16…
4. 11 14 14 17 17 20 20…
5. 13 29 15 26 17 23 19…
6. 14 14 26 26 38 38 50…
7. 17 14 14 11 11 8 8…
8. 44 41 38 35 32 29 26…
9. 34 30 26 22 18 14 10
10. 32 31 32 29 32 27 32
11. 42 40 38 35 33 31 28
12. 10 14 18 22 26 30
13. 12 9 13 10 14 11
14. 36 31 29 24 22 17 15
15. 3 5 35 10 12 35 17
16. 9 12 11 14 13 16 15
17. 4 8 22 12 16 22 20 24
18. 40 40 31 31 22 22 13
19. 1 10 7 20 13 30 19
20. 10 20 25 35 40 50 55