แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 8

1311
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 8
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 8

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 8

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 8 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 8

Email
Tel
1.

1 4 16 32 64
อนุกรมชุดนี้หากขาดตัวเลขใดจะทำให้อนุกรมถูกต้อง

2.

101 204 309 417
อนุกรมชุดนี้ตัวเลขไหนผิด

3.

B,..,H,..,N,??
อนุกรมนี้ ?? คือตัวอักษรใด

4.

5 , 7 , 35 , 8,5,..

5.

31 47 61 73 .....

6.

103,84,67,53,41...

7.

8,12,17,24,28,33,…

8.

1,1,2,3,5,8,13...

9.

169,225,289,361,...

10.

148 ,74 , 37 , 18.5 ,9.25 , ...

11.

ถนนสายหนึ่งยาว 500 เมตร ถ้าปักเสาไฟจากจุดเริ่มต้นไปครึ่งถนน ห่างเส้นละ 10 เมตร ต่อมาอีกครึ่งถนนปักห่างเส้นละ 5 เมตรจะใช้เสาไฟกี่ต้น

12. 1 ใน 10 ของอายุพ่อ มากกว่า 1 ใน 4 ของอายุฉัน 1 ปี หากพ่ออายุ 50 ปี ฉันอายุเท่าใด
13.

ยูเซนโบลต์วิ่งแข่งขัน 100 เมตร ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 9.58 วินาที ยูเซนโบลท์วิ่งด้วยความเร็วเท่าไร

14.

เวลา 21.05 น. เข็มสั้นกับเข็มยาวทํามุมกี่องศา

15.

เปิดน้ำเข้าถังรูปทรงปรึซึมสี่เหลี่ยมที่มีความสูง 10 เมตร ความยาวความกว้างของฐานเท่ากับ 5 เมตร ถ้าเป็ดน้ำให้ไหลเข้าถังวินาทีละ 1 ลูกบาศก์เมตร จะใช้เวลานานเท่าไรน้ำจึงจะเต็มถัง

16.

เมื่อเวลา 6.00 น. หากนับตั้งแต่ 0.00 น. เข็มนาทีเดินทางทั้งหมดแล้วกี่องศา

17.

พ่อค้าปิดประกาศราคาสินค้าไว้สูงกว่าทุน 20% ถ้าลดราคาให้แก่ผู้ซื้อ 20% จากที่ประกาศไว้ เขาจะได้กําไรหรือขาดทุนร้อยละเท่าไร

18.

สารละลายเกลือความเข้มข้น 20% จํานวน 30 ลิตร ถ้าเติมน้ำมันลงไปอีก 20 ลิตร อยากทราบว่าความเข้มข้นของสารละลายใหม่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็น

19.

สินค้าราคา 1200 บาท ลดให้ 8% แต่มีข้อแม้ว่าต้องเสียค่าห่อ 12 บาท อีกต่างหากถ้าต้องซื้อของนี้จะต้องจ่ายเงินเท่าไร

20.

(a + 7) จะมีค่าเป็นลบในกรณีใด

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู