แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 7

911
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 7
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 7

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 7

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 7 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 7

Email
Tel
1.

นายดำ ได้รับเงินเดือนๆ ละ 5,200 บาท เพราะถูกหักเข้ากองทุนประกันสังคม ถ้าอัตราเงินเดือนของนายดํา คือ 5,400 บาท ค่าประกันสังคมคิดเป็นกี่เปอรเซ็นต์

2.

นายแดง ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น 20% แต่เงินเดือนที่ได้รับยังน้อยกว่าที่เขาได้เมื่อปีที่แล้ว 10% อยากทราบว่าปีที่แล้วเขาถูกลดเงินเดือนเท่าไหร่

3.

เหล้า 1 ขวด ผสมแอลกอฮอล์และน้ำในอัตราส่วน 7:11 จะมีความเข้มข้นของแอลกอฮอลล์เท่าใด (ปัดทศนิยมตามหลักสากล)

4.

ระยะทาง 2,100 เมตร ปักเสาห่างกันต้นละ 50 เมตร ระหว่างเสานี้ปลูกต้นไม้ห่างจากเสา และห่างกันต้นละ 5 เมตร จะต้องปลูกต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้น

5.

นำเงินไปฝากธนาคาร 25,000 บาท โดยธนาคารคิดดอกเบี้ยให้ 5% ฝากต่อเนื่องจนครบ 3 ปี จะมีเงินในบัญชีเท่าไร

6.

นก 20 ตัว มีขาเท่ากับครึ่งหนึ่งของจำนวนขาวัว ถ้าจำนวนไก่มีมากกว่าวัว 1.5 เท่า ในฟาร์มนี้มีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัว

7.

15% ของเด็กเท่ากับ 75% ของผู้ใหญ่ ถ้าเด็กและผู้ใหญ่รวมกันมี 480 คน มีเด็กทั้งหมดกี่คน

8.

ทําขนมที่ใช้น้ำและน้ำตาลผสมกับแป้ง ด้วยอัตราส่วนโดยใช้น้ำ 4 ถ้วย น้ำตาล 2 ถ้วย จะทำขนมได้ 10 ถ้วย หากต้องการทำขนม 45 ถ้วย จะต้องใช้น้ำและน้ำตาล รวมกันกี่ถ้วย

9.

เมื่อ 5 ปีก่อนดําอายุมากกว่าแดง 5 ปี ในปัจจุบันดำอายุเป็น 62.5% ของอายุขาว อีก 10 ปีข้างหน้า แดงจะมีอายุเป็น กี่% ของขาว

10.

ซื้อเงาะชนิดที่ 1 ราคากิโลกรัมละ 1.50 บาท ชนิดที่ 2 กิโลกรัมละ 3 บาท ผสมกันแล้วขายไปกิโลกรัมละ 4.50 บาท ถ้าผสมในอัตราสวนเท่าๆ กัน แล้วขายให้ได้กําไร 225 บาท ตองซื้อเงาะชนิดแรกมากี่กิโลกรัม

11.

เวลาใดที่ด้านมุมกว้างของเข็มสั้นและเข็มยาวทํามุมกัน 240 องศา

12.

ถ้านาย ก. สามารถพิมพ์จดหมายจํานวน 30 ฉบับ ในเวลา 20 นาที ในขณะที่นาย ข. สามารถพิมพ์ได้เพียง 40 ฉบับในเวลา 30 นาที ถ้า ก. และ ข. ช้วยกันพิมพ์จดหมาย เป็นจํานวน 850 ฉบับ นาย ก. หรือ นาย ข. พิมพ์จดหมายไปมากกว่ากันเป็นจำนวนเท่าใด

13.

ชาย 4 คน ทํางานเต็มวันด้วยกัน สามารถขุดสระเสร็จใน 15 วัน หากขุดสระด้วยชาย 1 คน แล้วทำงานเพียงแค่วันละครึ่งวันจะสามารถขุดสระเสร็จภายในเวลากี่วัน

14.

รถไฟสองขบวนวิ่งสวนทางกันที่สถานีแห่งหนึ่ง ขบวนแรกวิ่งความเร็ว 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และขบวนที่สองวิ่งด้วยความเร็ว 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อยากทราบว่า รถไฟทั้งสองขบวนนี้ใช้เวลากี่ชั่วโมงจึงจะอยู่ห่างกัน 480 กิโลเมตร

15.

เหล้าไทยยี่ห้อหนึ่ง จํานวน 1 ลิตร มีเหล้าแท้ 30% ที่เหลือเป็นน้ำถ้าเติมน้ำลงไปอีก 2 ลิตร เหล้าที่ผสมใหม่จะมีเหล้าแท้อยู่ร้อยละเท่าไร

16.

ใข่เป็ด 3 ใบ ราคา 9 บาท ใข่ไก่ครึ่งโหลราคา 12 บาท ใข่ไก่แพงกว่าใข่เป็ดร้อยละเท่าใด

17.

น้ำปลาอยางดี 1 ลิตร (1,000 ซีซี) ราคา 100 บาท ผสมกับน้ำปลาปานกลาง ลิตรละ 20 บาท ในอัตราส่วน 3 : 2 จะต้องขายน้ำปลาผสมขวดขนาดบรรจุ 1 ลิตร ขวดละเท่าใดจึงจะได้กําไร 10%

18.

ถ้า 16 เป็นค่าเฉลี่ยของ 8, 9, 10, 18 และ X แล้ว X จะมีค่าเท่าใด

19.

เมื่อ 7 ปีก่อน ก. มีอายุ 19 ปี อีก 2 ปีข้างหน้า ก. จะมีอายุเท่าใด

20.

นกเขากับสุนัข ถ้านับขารวมกันปรากฏว่าเท่ากันพอดี ถ้านับหัวได้ 27 หัว จะมีนกเขาอยู่กี่ตัว

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู