แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 6

3445
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 6
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 6

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 6

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 6 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 6

Email
Tel
1.

เส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปหนึ่งยาว 7 และ 8 ซ.ม. จะมีพื้นที่เท่าใด

2.

เลขสองจํานวนเป็นอัตราส่วนต่อกัน 3: 1 และมีผลต่างเท่ากับ 30 จงหาเลขจํานวนมาก

3.

เลขจํานวนใดที่น้อยที่สุดที่หารด้วย 6, 15 และ 24 แล้วเหลือเศษ 5 เท่ากัน

4.

เลขจํานวนหนึ่งเดิมมีค่า 60 เมื่อลดลงแล้ว 50% แล้วกลับมาเพิ่มใหม่อีก 50% เลขจํานวนสุดท้ายเป็นเท่าไร

5.

ค่า π ถือเป็นจำนวนประเภทใด

6.

ให้ V=2, N=3, W=V+N แล้ว ข้อใดมีค่าเท่ากับ 0

7.

ตัวประกอบของ 30 มีทั้งหมดกี่ตัว

8.

เงื่อนไขใดที่อาจทำให้ (a / 5) มีค่าน้อยกว่า 1

9.

จำนวนเต็มตั้งแต่ 15 ถึง 26 บวกกันได้เท่าไร

10.

เวลา 16.30 น. เข็มสั้นกับเข็มยาวทํามุมกี่องศา

11.

0 ,1, 3 ,6 ,11, 18 ,29 ,42 ,59 .....

12.

6 , 12 , 20 ,30 , 42,…

13.

45, 40 , 50 ,45 ,55 ,50 ,60,…

14.

22,44,88,176,…

15.

100 91 73 46 .....

16.

0.25 , 1.00 ,1.75 ,2.50,…

17.

-1 , 2 , 0 , 3 ,1 ,4 , 2

18.

3 , 15 , 35 , 63 , …

19.

1 , 0.2 , 0.04 ,0.008 ,

20.

1,2 , 3 ,5 ,7,11,13,17,19,…

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู