แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 5

2601
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 5
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 5

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 5

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 5 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 5

Email
Tel
1.

โชติขี่รถจักรยานยนต์ออกจากศาลาหน้าหมู่บ้าน ไปตามถนนสายหนึ่งด้วยอัตราเร็ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อีกหนึ่งชั่วโมงต่อมา ธีระขี่รถจักรยานยนต์ ออกจากศาลาหน้าหมู่บ้านเช่นเดียวกัน และไปตามถนนสายเดียวกับที่โชติไป ด้วยอัตราเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จงหาว่า เป็นเวลานานเท่าไหร่ ธีระจึงจะขี่รถนำ หน้าโชติไป 10 กิโลเมตร

2.

ชายคนหนึ่งออกเดินด้วยอัตราเร็ว 5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อเวลา 09.00 น. อีก 2 ชั่วโมง ต่อมาชายอีกคนหนึ่งออกเดินตามมาด้วยอัตราเร็ว 10 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง เมื่อเวลาเท่าไรชายทั้งสองจึงจะเดินทางทันกันพอดี

3.

รถบดถนนสองคัน อยู่ห่างกัน 66 เมตร บนถนนสายหนึ่งและเคลื่อนสวนทางกัน คันหนึ่งเคลื่อนด้วยอัตราเร็ว 10 เมตรต่อนาที อีกคันหนึ่งเคลื่อนด้วย อัตราเร็ว 12 เมตรต่อนาที ถ้าให้รถบดทั้งสองคันเริ่มเคลื่อนเวลา 7.00 น. พร้อมกัน รถทั้งสองคันจะเคลื่อนมาพบกันเมื่อเวลาผ่านไปนานกี่นาที

4.

สี่เหลี่ยมคางหมูมีมุมภายในรวมกันได้ทั้งหมดกี่องศา

5.

ถ้าอัตราส่วน 2x : y เท่ากับอัตราส่วน 4x : 8,500 แล้ว y มีค่าเท่าใด

6.

สมศรีทำน้ำเชื่อมโดยผสมน้ำตาลกับน้ำได้น้ำเชื่อม 45 มิลลิลิตร โดยใช้น้ำตาล 10 มิลลิลิตรเมื่อชิมแล้วหวานเกินไปจึงปรับอัตราส่วนผสมใหม่เพื่อให้หวานน้อยลงสมศรีต้องเติมน้ำลงไปอีกกี่มิลลิลิตรเพื่อปรับอัตราส่วนผสมของน้ำตาลและน้ำเป็น 1: 5

7.

ในการปรุงยาน้ำแก้ไอต้องใส่ตัวยา 1 ส่วนต่อน้ำ 4 ส่วนเภสัชกรใส่ส่วนผสมผิด เขาใส่ตัวยาเพียงครึ่งหนึ่งของที่ควรจะใส่เมื่อผสมแล้วได้ยาแก้ไอ 27 มิลลิลิตร ยาแก้ไอขวดนี้มีตัวยาอยู่กี่มิลลิลิตร

8.

เกษตรกรเลี้ยงไก่ฝูงหนึ่ง อัตราส่วนของไก่ตัวผู้และตัวเมียเป็น 5 : 7ต่อมาเขาขายไก่ตัวเมียไป 6 ตัวเมื่อนับไก่ที่เหลือ พบว่าเป็นไก่ตัวผู้ 35 ตัวเกษตรกรเหลือไก่ตัวเมียกี่ตัว

9.

ในชั้นเรียนมีนักเรียน 24 คน อัตราส่วนของนักเรียนชายต่อนักเรียนหญิงเป็น 3 : 5ในชั้นเรียนนี้มีนักเรียนหญิงกี่คน

10.

นักกีฬาแบดมินตันคนหนึ่ง แข่งชนะ 25 ครั้งจากการลงสนามแข่งทั้งหมด 40 ครั้ง อัตราส่วนของการแข่งชนะต่อการแข่งแพ้ของนักกีฬาคนนี้เป็นเท่าใด

11.

ให้ n เป็นจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่หาร 4074, 1206 และ 1445 แล้วเหลือเศษเท่ากันเท่ากับ r แล้ว n+r มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

12.

ซีเรียล 3 ชนิดมีปริมาณเท่ากันในแต่ละกล่อง แต่ราคาแตกต่างกัน คือ กล่องละ 125, 145 และ 155 บาท จะต้องนำมาผสมกันในอัตราส่วนใดตามลำดับ เมื่อขายกล่องละ 183.3 บาท แล้วได้กำไร 30%

13.

13.กล่องใบหนึ่งบรรจุลุกบอล 10 ลูก เป็นสีแดง สีน้ำเงินและสีเขียวอย่างละ 2, 3 และ 5 ลูกตามลำดับ หยิบออกมาจากล่องครั้งละลูก สองครั้งแบบไม่ใส่คืน ให้หาความน่าจะเป็นที่จะหยิบลูกแรกได้สีเขียวและลูกที่สองเป็นสีแดง

14.

บริษัทแห่งหนึ่งมีอายุเฉลี่ยของพนักงานเท่ากับ 35 ปี ผู้ชายมีอายุเฉลี่ย 49 ปี ส่วนผู้หญิงมีอายุเฉลี่ย 21 ปี ให้หาอัตราส่วนของจำนวนผู้ชายต่อจำนวนผู้หญิงในบริษัทแห่งนี้

15.

ข้อมูลชุดหนึ่งมี 7 จำนวน ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 7 แต่อ่านข้อมูลผิดไป 1 จำนวน คือ 3 อ่านผิดเป็น 5.8 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ถูกต้องตรงกับข้อใด

16.

ร้านขายแอร์ตั้งราคาแอร์ไว้ 48,000 บาท ซึ่งจะได้กำไร 20% ถ้าหากลดราคาลงมาอีก 10% และลดลงมาอีก 5% จะยังได้กำไรอีกกี่บาท

17.

สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่ง ถ้าลดด้านยาวลง 5 ซม. จะมีความยาวเป็น 2 เท่าของด้านกว้าง และมีเส้นรอบรูปเท่ากับ 30 ซม. จงหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้

18.

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่ 64 ตารางนิ้ว ความยาวของเส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยมนี้จะเป็นเท่าใด

19.

มุมภายในของรูป 5 เหลี่ยมด้านเท่า รวมกันมีค่าเท่ากับกี่องศา

20.

วงกลมใดๆก็ตาม ถ้าเพิ่มรัศมีเป็น 1.5 เท่า พื้นที่จะเพิ่มเป็นกี่เท่า

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู