แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 4

2250
วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป-ชุดที่-4
วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป-ชุดที่-4

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 4

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 4 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 4

Email
Tel
1.

ในการสังสรรค์ของนักกีฬา 50 คน ทุกคนต่างสัมผัสมือซึ่งกันและกัน อยากทราบว่าจะมีการสัมผัสมือกัน ทั้งหมดกี่ครั้ง

2.

ในงานเลี้ยงสังสรรค์กันครั้งหนึ่งมีเงื่อนไข ทุกคนที่มาร่วมงานจะต้องจับมือทักทายกันทุกคน ประกฎว่ามีการทักทายทังหมด 961 ครั้งอยากทรายว่ามีคนมาร่วมงานทั้งหมดกี่คน

3.

นักฟุตบอลข้างละ 11 คน สัมผัสมือกับทีมตรงข้ามทุกคน จะมีกี่สัมผัสมือทั้งหมดกี่ครั้ง

4.

นักดนตรี 2 วง แต่ละคนของทั้งสองฝ่ายสัมผัสมือกับอีกฝ่ายหนึ่งทุกคน ถ้านับแล้วได้ 36 ครั้ง หากวงแรกมีสมาชิก 3 คน อีกวงจะมีสมาชิกนักดนตรีทั้งหมดกี่คน

5.

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร จะมีเส้นแทยงมุมยาวเท่าไหร่

6.

วงกลมที่มีความยาวเส้นรอบรูป 308 ซม. จะมีพื้นที่กี่ ตร.ซม.

7.

A, B, และ C ลงทุนในอัตรา 3 : 5 : 6 เมื่อแบ่งกําไร ปรากฏว่า B ได้ส่วนแบ่ง 1,800 บาท อยากทราบว่า C ได้ส่วนแบ่งมากกว่า A จํานวนเท่าไร

8.

A, B, และ C ร่วมหุ้นกันลงทุนในอัตรา 1 : 3 : 7 ตามลําดับ ถ้า A ลงทุน 1,200 บาท อยากทราบว่า C จะลงทุนมากกว่า B เท่าไร

9.

เลข 3 จํานวน รวมกันได้ 1,500 จํานวนที่หนึ่ง = 600 จํานวนที่สองมี 7 ส่วน ถ้าจํานวนที่สาม เท่ากับสองเท่าของผลต่างของจำนวนที่ 1 และจำนวนที่ 2 อยากทราบว่าจํานวนที่สองเท่ากับเท่าไร

10.

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวของด้านเท่ากับ y มีพื้นที่เท่ากับ 9 ตารางหน่วย จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวเท่ากับ 3y

11.

ใช้ธนบัตรใบละ 100 บาท ซื้อ ของ 2 ชิ้น ชิ้นแรกราคา X อีกชิ้นราคา มากกว่า ชิ้นแรก 20% จะได้เงินทอนเท่าใด

12.

เชือกยาว x นิ้ว นำมาผูกปมต่อกันเพื่อเพิ่มความยาว โดยต้องใช้ความยาวของเชือกที่นำมาผูกแต่ละเส้น เส้นละ 1 นิ้วเพื่อทำปม หากผูกเชือก 4 เส้น จะได้ความยาว 42 นิ้วพอดี อยากทราบว่า เชือกยาวกี่นิ้ว

13.

ถนนยาว 5000 เมตร หากขับรถด้วยความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลาเท่าใดจึงวิ่งได้จนสุดถนน

14.

ลิงกับ วัวนับขารวมกันได้ 132ขา แต่ถ้านับหัวรวมกันได้ 49 หัว อยากทราบว่ามีวัวกี่ตัว

15.

สวนสัตว์แห่งหนึ่งมีจำนวนนกเป็นสี่เท่าของจำนวนเสือเมื่อนับขาสัตว์พบว่า ขานกมากกว่าขาเสือ 12 ขา สวนสัตว์แห่งนี้มีเสือกี่ตัว

16.

ม้าและไก่นับหัวรวมกันได้ 60 หัว แต่นับขารวมกันได้ 200 ขา อยากทราบว่า มีม้ากี่ตัว

17.

จตุพรกับสุเทพเข้าหุ้นกันทําการค้าอย่างหนึ่ง จตุพรลงทุน 6,500 บาท ที่เหลือสุเทพลงทุน ต่อมาเมื่อทำการค้า ได้กำไร 500 บาท จึงแบ่งให้ สุเทพ 400 บาท อยากทราบว่า สุเทพลงทุนเข้าหุ้นมูลค่าเท่าไหร่

18.

เงินกู้ 10,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ของเงินต้นคงเหลือต่อปี(คิดทุกสิ้นปี) ในทุกสิ้นปี จะผ่อนคืนเงินกู้ 1,000 บาท ปีสุดท้ายคืนที่เหลือทั้งหมด ต้องใช้เวลากี่ปี ถึงจะปิดหนี้ได้ทั้งหมด

19.

ถ้าต้องใช้แป้ง 250 กรัม ผสมน้ำตาล 20 กรัม และน้ำอีก 3 ถ้วยตวงเพื่อทำขนม 6ก้อน หากต้องการทำขนม 27 ก้อนจะต้องใช้แป้งกี่กรัม

20.

ซื้อส้มมา 2 ชนิด ชนิดแรกลูกละ 5 บาท ชนิดที่ 2 ลูกละ 8 บาท นำมาแพ็คขายผสมกันโดยใน 1 แพ็คจะมีทั้งหมด 5 ลูก หากขายในราคา 40 บาท จะได้กำไร 17.64% อยากทราบว่า ใน 1 แพ็คจะต้องผสม ส้มชนิดที่ 2 กี่ลูก

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู