แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 3

2682
วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป-ชุดที่-3
วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป-ชุดที่-3

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 3

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 3 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 3

Email
Tel
1.

ผลบวกของจำนวนสองจำนวนได้ 43 ส่วนผลต่างได้ 17 อยากทราบว่าทั้งสองจำนวนมีผลคูนกันเท่ากับเท่าใดมีค่าเท่ากับเท่าใด

2.

25% ของ 1 ชั่วโมง เท่ากับกี่นาที

3.

ถนนสายหนึ่ง เมื่อนับจำนวนเสาไฟฟ้าทั้งสองข้างทางจะนับได้ทั้งหมด 149 ต้น และระหว่างเสาข้างหนึ่งห่างกันต้นละ 10 เมตร อีกข้างหนึ่งห่างกันต้นละ 5 เมตรอยากทราบว่าถนนสายนี้ยาวเท่าใด

4.

รัศมีวงกลมเพิ่มขึ้น 2 เท่า จะมีความยาวเส้นรอบวงยาวขึ้นกี่เท่า

5.

ผู้เข้าสอบ 3 คน ได้คะแนนเป็นอัตราส่วน 5 : 3 : 7 ถ้าคะแนนสอบของคนที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ 21 คะแนน อยากทราบว่าทั้ง 3 คนได้คะแนนเฉลียเท่าใด

6.

สี่เหลี่ยมคางหมูที่มีผลรวมของด้านคู่ขนานยาว 11 นิ้วและสูง 6 นิ้ว จะมีพื้นที่ทั้งหมดเท่าใด

7.

จากการสำรวจประชากร 1,500 คน เป็นผู้หญิง 950 คน จงหาอัตราส่วนอย่างต่ำของประชากรผู้ชายต่อผู้หญิง

8.

หากกู้เงินมา 1,000 บาทด้วยอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อเดือนคิดดอกทุกสิ้นเดือน หากผ่อนเดือนละ 100 บาททุกสิ้นเดือน จนผ่านไป 6 เดือนจะเหลือเงินที่ต้องจ่ายอีกเท่าไหร่

9.

หากฝากเงิน 10,000 บาทได้ดอกเบี้ยปีละ 1% เป็นเวลา 2 ปี จะได้ดอกเบี้ยทั้งหมดเท่าไหร่

10.

ปัจจุบันพ่ออายุมากกว่าลูก 15 ปี ถ้า 5 ปีที่แล้ว อายุของพ่อเป็น 2.5 เท่าของลูก ปัจจุบันลูกจะอายุกี่ปี

11.

ถ้าส่วนสูงเฉลี่ยของนร ห้องหนึ่งซึ่งมี60คน มีค่าเท่ากับ158ซม และส่วนสูงเฉลี่ยของนร ชาย ทั้งหมดในห้องซึ่งมี40คน มีค่าเท่ากับ162ซม ความสูงเฉลี่ยของนร หญิงในห้องนี้กี่ซม

12.

หากนายกร ตกลงจะพบกับนาย ชาย คนละครึ่งทาง นาย ก. ขับรถออกจากบ้านด้วยความเร็ว 60 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง และนายชายขับรถออกจากบ้านด้วยความเร็ว 80 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง หากระยะทางระหว่างบ้านนาย กร ขับ นายชาย คือ 400 กิโลเมตร นายชาย ต้องรอนาย กร เวลาเท่าใด นายกร ถึงจะขับรถมาถึง ณ จุดนัดพบ

13.

พนักงานคนหนึ่งถูกขึ้นเงินเดือน 30% อยากทราบว่าในปีต่อไปเขาจะต้องได้เงินเดือนขึ้นอีกกี่เปอร์เซ็นต์ เขาจึงจะได้รับเงินเดือนมากกว่าปีแรก 1.5 เท่า

14.

เลข 2 จํานวนรวมกันเท่ากับ 45 ผลต่างเท่ากับ 5 เลขจํานวนน้อยเท่ากับเท่าไร

15.

เลข 2 จํานวนคูณกันได้ 104 ผลต่างเท่ากับ 5 จะมีผลรวมกันเท่าไหร่

16.

นายเอกมีเป็ดและแมวอยู่ในบ้านรวมกัน 90 ตัว ถ้านับขารวมกันจะได้ 324 ขา อยากทราบว่านายเอกมีแมวอยู่กี่ตัว

17.

นกเขากับสุนัข ถ้านับขารวมกันปรากฏว่าเท่ากันพอดี ถ้านับหัวได้ 36 หัว จะมีนกเขาอยู่กี่ตัว

18.

นักเรียนโรงเรียนบ้านท้องถิ่น มี 23 คน ในวันปิดภาคเรียนทุกคนต่างมอบของขวัญให้กันและกัน จะมีของขวัญทั้งหมดกี่ชิ้น

19.

ในวันขึ้นปีใหม่ บริษัท ก. มอบบัตรอวยพรให้กันและกัน เมื่อนับบัตรอวยพรแล้วมีทั้งหมด 66 ใบ อยากทราบว่ามีพนักงานกี่คน

20.

ถนนสายหนึ่งยาว 40 กิโลเมตร และปักเสาไฟฟ้า 2 ข้างทางให้ห่างกันต้นละ 250เมตร จะต้องใช้เสาไฟฟ้าทั้งหมดกี่ต้น

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู