แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 2

2322
วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 2
วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 2

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 2

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 2 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 2

Email
Tel
1.

เลขจำนวนเต็ม 2 จำนวนรวมกันได้ 70 และทำให้ผลคูณของเลข 2 จำนวนนี้มีค่าสูงสุดคือเท่าไร

2.

แม่ค้าติดราคาสิ้นค้าไว้ 1200 บาท แต่ถ้าลูกค้าสนใจติดต่อซื้อจะลดให้ 15% ดังนั้นลูกค้าจะต้องจ่ายเงินเท่าใด

3.

เมื่อ 5 ปีก่อน สมชายอายุ 20 ปี อีก 8 ปีข้างหน้า สมชายจะอายุเท่าใด

4.

20% ของนักเรียนชายเท่ากับ 10% ของนักเรียนหญิง ถ้านักเรียนชายมี 100 คน อยากทราบว่านักเรียนหญิงมีกี่คน

5.

เมื่อเฝ้าดูนกกระจิบจับดอกบัวในสระแห่งหนึ่ง พบว่าถ้านกจับดอกบัวดอกละตัวจะเหลือนก 1 ตัวที่ไม่มีบัวจับ และถ้าจับดอกละ 2 ตัว จะเหลือ บัว 1 ดอกที่ไม่มีนกจับ

6.

ให้ธนบัตรใบละ 1500 บาท ซื้อของราคา a และ y อย่างละ 1 ชิ้น จะได้รับเงินทอนเท่าใด

7.

กู้เงินจากธนาคารแห่งหนึ่ง 20,000 บาท เป็นเวลา 150 วัน ธนาคารคิดดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี อยากทราบว่าในเวลา 5 เดือน จะต้องเสียดอกเบี้ยเท่าไร

8.

วัวหมูและไก่ นับขารวมกันได้ 120 ขา สัตว์ทั้ง 3 มีจำนวนเท่ากัน อยากทราบว่ามีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัว

9.

นายสมชายขับรถได้ 18 กิโลเมตรต่อลิตร ถ้าเติมน้ำมัน 682 บาท ในราคาลิตรละ 22 บาท อยากทราบว่านายสมชายจะเดินทางได้กี่กิโลเมตร

10.

หมู วัว ไก่ และเป็ด นับขารวมกันได้ 96 ขา ขาหมูเท่ากับ ผลรวมของขาไก่ ขาวัวและขาเป็ด ถ้าขาไก่และขาวัวมีจำนวนเท่ากัน แต่เป็นครึ่งหนึ่งของขาห่าน อยากทราบว่ามีสัตว์กี่ตัว

11.

กำหนดให้สามเหลี่ยม ABC มีมุม A เป็นสามเท่าของมุม B และมุม C เป็น 5 เท่ากับของมุม B จงหาว่ามุมที่เล็กที่สุดกางกี่องศา

12.

ด้วยอัตราเงินเฟ้อปีละ 3% เงินมูลค่า 40 บาทใน 5ปี ข้างหน้าจะมีมูลค่าเท่ากับเท่าไหร่ในปัจจุบัน

13.

ซื้อรองเท้าราคาคู่ละ 800 บาท ต้องการขายให้ได้กำไร 20% แต่เพื่อเป็นการจูงใจลูกค้าจึงติดป้ายลดราคา 20% จากราคาป้าย ต้องตั้งราคาป้ายเท่าใดจึงจะได้กำไรตามที่ต้องการ

14.

สมชาย สมหมาย และสมศักดิ์ ร่วมลงทุนกันในอัตราส่วน 3 : 5 : 2 ปรากฎว่าสิ้นปี สมศักดิ์ได้รับส่วนแบ่งกำไร 8,000 บาท อยากทราบว่ากำไรรวมของกิจการทั้งหมดเท่ากับเท่าไร

15.

นายเปี๊ยกขับรถส่งสินค้าโดยขับออกจากคลังสินค้าไปทางทิศเหนือ 8 กิโลเมตร เมื่อถึงแยกแล้วนายเปี๊ยกขับรถไปทางซ้ายอีก 6 กิโลเมตร จึงถึงปลายทาง ว่าระยะห่างระหว่างคลังสินค้าถึงปลายทางเท่ากับเท่าใด

16.

ถ้า 6*(3x+2) = 24x แล้วค่าของ x เท่ากับเท่าใด

17.

ผลบวกของจำนวนนับตั้งแต่ 1 ถึง 35 มีค่าเท่ากับเท่าใด

18.

เวลา 18.20 น. เข็มยาวและเข็มสั้นทำมุมกันกี่องศา

19.

งานฉลองปีใหม่ของบริษัทแห่งหนึ่งมีผู้มาร่วมงานทั้งสิ้น 23 คน แต่ละคนต่างเดินไปทักทายและจับมือกันและกัน จะมีการจับมือกันทั้งหมดกี่ครั้ง

20.

จงหาว่าจำนวนเต็มบวกทั้งหมดที่หาร 40 ได้ลงตัวมีกี่จำนวน

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู