ข้อสอบเก่า ก.พ. ภาค ก. รวมทุกวิชา ปี 2559

2094
ข้อสอบเก่า ก.พ. ภาค ก. รวมทุกวิชา ปี 2559
ข้อสอบเก่า ก.พ. ภาค ก. รวมทุกวิชา ปี 2559

ข้อสอบเก่า ก.พ. ภาค ก. รวมทุกวิชา ปี 2559

ยินดีต้อนรับสู่หน้า  ข้อสอบจริง ปี 59

ข้อสอบเก่า ก.พ. ภาค ก. รวมทุกวิชา ปี 2559

Email
Tel
1. 14 15 17 20 24 ...
2. 3 5 8 13 22 39 ...
3. 1 3 4 8 15 27 50 ...
4. 7 11 77 9 11 9 10 90 8 13 ...
5. 1 8 18 36 67 116 ...
6. 1 2 3 6 11 20 37 68 ...
7. 1 3 5 9 17 31 ...
8. 73   12 183  ...
9. 2 3 4 5 6 8 8 12 ...
10. 1 9 25 49 81 ...
11. 2 5 10 4 20 80 8 80 ...
12. 11 99 187 352 660 1166 ...
13. ซื้อผ้าเช็ดหน้า 3 ผืน กางเกง 4 ตัว ราคา 2,300 บาท ถ้าซื้อผ้า 5 ผืน กางเกง 16 ตัว ราคา
8,500 บาท อยากทราบว่ากางเกง 1 ตัว แพงกว่าผ้าเช็ดหน้า 1 ผืนกี่บาท
14. นายไก่ผสมสีทาไม้ โดยผสมสีกับทินเนอร์ในอัตราส่วน 1 :1.5 ถ้านายไก่ต้องการผสมสีทาไม้ 10ลิตร อยากทราบว่าต้องใช้ทินเนอร์กี่ลิตร ?
15. นายเก็งเดินทางไปที่หนึ่งโดย 12 กิโลเมตรแรก ใช้ความเร็ว 9 กิโลเมตร/ชั่วโมง 10 กิโลเมตร
ต่อมาใช้ความเร็ว 5 กิโลเมตร/ชั่วโมง 16 กิโลเมตรสุดท้าย ใช้ความเร็ว 6 กิโลเมตร/ชั่วโมง จงหาความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางของนายเก็ง ?
16. ฝันขับรถใช้ความเร็ว 95 ไมล์ต่อชั่วโมง เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และเพิ่มความเร็วเป็น 115ไมล์ต่อ
ชั่วโมงเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จงหาว่านกขับรถด้วยความเร็วเฉลี่ยเท่าไร ?
17. นาย ก. เงินเดือน 24,000 บาท ถ้า นาย ก. ฝากเงิน 10% ของเงินเดือนทุกเดือน และเงินเดือน
จะขึ้น 3% ทุกๆ 6 เดือน อยากทราบว่า เมื่อครบ 2 ปี นาย ก. มีเงินเก็บเท่าไร ?
18. ซื้อของมา 100 ถุงๆ ละ 30 บาท โดยขายราคา 35 บาท จํานวน 20 ถุง และขายในราคา
40 บาท 30 ถุง ถ้าต้องการกําไรรวม 35% ถุงที่เหลือต้องขายถุงละกี่บาท ?
19. นกขายของให้หวานได้กําไร 10 % ต่อมาหวานขายต่อไปให้คํานึงได้กําไร 5% คํานึงซื้อมาใน
ราคา 2,310 บาท อยากทราบว่าต้นทุนที่นกซื้อมาเท่าไร ?
20. X = 5Y และ Y=5X  

X มีค่าเท่าใด ?
21. บริจาคเงินมูลนิธิละ 2,500 บาท จะขาดเงินอยู่ 1,000 บาท หากบริจาคมูลนิธิละ 2,000 บาท
จะเหลือเงิน 2,500 บาท อยากทราบว่าจํานวนที่จะบริจาคคือเท่าไร ?
22. Your new question!
23. ปั่นรถจักรยาน 2 ล้อ ล้อหน้าเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 18 นิ้ว หมุน 30 รอบ/นาทีล้อหลัง
เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 9 นิ้ว จะหมุนกี่รอบต่อนาที ?
24. 3 * 5 = 11
6 * 2 = 14
4 * 7 = ?
25. 2 * 4 = 3
6 * 4 = 5
2 * 2 = ?
26. 1 * 2 = 4
3 * 4 = 16
5 * 6 = ?
27. 2 * 3 = 13
8 * 5 = 89
12 * 5 = ?
28. ฟิสิกส์ : วิทยาศาสตร์ : ? : ?
29. สายยางรดน้ำ : เชือก : ? : ?
30. เรือนจํา : พัศดี : ? : ?
31. กรอบรูป : ภาพ : บ้าน : ?
32. หนังสือพิมพ์ : ข้าว : สารานุกรม : ?
33. บุหงา : กายาน : น้ําผึ้ง : ?
34. ข้าวสาร : ข้าวเปลือก : ไข่เค็ม : ?
35. น้ําตาล : ตะโก้ : ? : ?
36. อดีต : อนาคต : ? : ?
37. โรงพยาบาล : คลีนิค : มหาวิทยาลัย : ?
38. ของที่ระลึก : เหรียญ : ? : ?
39. นม : เนย : ? : ?
40. รูป : กรอบ : บ้าน : ?
41. หลอด : น้ำ : ปอด : ?
42. ค้าขาย : กําไร : ธุรกิจ : ?
43. หัถตกรรม : จักรสาน : เกษตรกรรม : ?
44. ระงับ : อายัด : อาทร : ?
45. หนังสือพิมพ์ : ข้าวสาร : สารานุกรม : ?
46. I like to travel either Singapore _________ Malaysia
47. Do you remember the French Restaurant _______ we had dinner last week ?
48. the situation _______ than I thought.
49. Is there ________ way to get the money back ?
50. Bill _______ in Chicago for seven years.
51. She called her boss but the line was ________.
52. Pay tradition _______ elder person.
53. when I seek we could help to doctor's _______ when i sick
54. john _______ America for seven years.