แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป

1093
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป

Email
Tel
ต้องการปลูกต้นไม้ริมฟุตบาตที่มีความยาว 246 เมตร จะต้องปลูกต้นไม้ในระยะห่างระหว่างต้นเท่าใดจึงจะได้ 41 ต้นพอดี
ชาวสวนใช้เชือกล้อมรอบแปลงต้นดอกรัก ซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ซึ่งยาวด้านละ 4.75 เมตร 3 รอบ และเหลือความยาวไว้ผูกปมอย่างน้อย 6 เมตร ชาวสวนต้องใช้เชือก อย่างน้อยกี่เมตร
จงหาผลบวกของเลขคึ่ทั้งหมดตั้งแต่ 31 ถึง 99
จงหาผลบวกของจำนวนที่หาร 4 ลงตัวทั้งหมดตั้งแต่ 20 ถึง 100
เลขจำนวนตั้งแต่ 1 ถึง 100 ผลรวมของเลขที่หาร 5 ลงตัวน้อยกว่าหรือมากกว่าผลรวมของเลขที่หาร 6 ลงตัวอยู่เท่าไหร่
สามเหลี่ยมุมฉากที่มีด้านประกอบมุมฉากด้านฐานยาว 5 ซม. และมีด้านตรงข้ามมุมฉากยาว 13 ซม. จะมีความสูงยาวกี่ ซม.
มีสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้าน ยาวขึ้น 40% อยากทราบว่าจะมีความยาวรอบรูปเพิ่มขึ้นเท่าใด
ถ้าแม่แบ่งขนมให้ลูก 3 คน โดยมีอัตราส่วน 9 : 6 : 15 ถ้าคนที่ได้มากสุด ได้ขนมมากกว่าคนที่ได้น้อยที่สุดอยู่ 27 ชิ้น คุณแม่มีขนมทั้งหมดก่อนแบ่งเท่าใด
หากการแข่งฟุตบอลระหว่าง 2 ทีม จะมีโอกาสแพ้ชนะ เท่ากับ ทีม A ชนะ 3 ครั้งและ ทีม B ชนะ 2 ครั้ง กำหนดให้โอกาสแพ้ชนะยังคงที่เดิม หากมีการแข่งขันทั้งหมด 35 ครั้ง ทีม A จะชนะมากกว่าทีม B กี่ครั้ง
เสาต้นหนึ่งมีความสูง 21 เมตร หากมดเดินทางขึ้นเสาด้วยความเร็ว 50 เซนติเมตร ต่อ 1 นาที จะต้องใช้เวลาทั้งหมดเท่าใดถึงจะเดินถึงยอดเสา
จงหาพื้นที่ของวงกลมที่มีความยาวรอบรูปเท่ากับ 132 เซนติเมตร
อรรถพลลงทุนซื้อผลไม้มาขายด้วยเงิน 700 บาท เขาซื้อเงาะ 450 บาท เงินที่เหลือซื้อน้อยหน่า ขายเงาะได้กำไร 36% แต่ขายน้อยหน่าขาดทุน 40% เมื่อขายผลไม้หมด อรรถพลได้กำไรหรือขาดทุนกี่บาท
ภาชนะรูปทรงลูกเต๋า ที่รองก๊อกน้ำที่มีอัตราการไหล 16 ล.บ.ซม. ต่อ 1 นาที เป็นเวลา 32 นาทีถึงจะได้เต็มภาชนะพอดี อยากทราบพื้นที่ผิวของภาชนะรูปทรงลูกบาสก์นี้
14. ใน 1 วันเข็มวินาที เข็มนาทีและเข็มชั่วโมงเดินทางรวมกันรอบนาฬิกาทั้งหมดกี่รอบ
15.นายต้อมซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง โดยจ่ายธนบัตรให้กับพนักงานขายของใบละ 1,000 บาท โดยซื้อของ 2 ชิ้น ชิ้นแรกในราคา X บาทและชิ้นที่ 2 ในราคาครึ่งหนึ่งของของชิ้นแรก ต้อมจะได้รับเงิน ทอนเท่าใด
16.นายธันวาจ่ายค่าเบี้ยประกันรถต่อปีในราคา 12,000 บาท ซึ่งคิดเป็น 8% ของรายได้ทั้งปี อยากทราบว่านายธันวามีรายได้ต่อเดือนเท่าใด
มีนามีรายได้เดือนละ 17,500 บาท จ่ายค่าอาหาร 18% จ่ายค่าเดินทาง 27% ให้คุณพ่อคุณแม่ 1,000 บาท ที่เหลือฝากธนาคาร มีนาฝากธนาคารเดือนละกี่บาท
มีแรงงานชาย 7 คนและแรงงานหญิง 2 คนใช้เวลาสร้างบ้านหนึ่งหลังเสร็จในเวลา 10 วัน กำหนดให้แรงงานชายสามารถก่อสร้างได้เร็วกว่าแรงงานหญิง 2 เท่า จะต้องใช้แรงงานหญิงทั้งหมดกี่คน จึงจะสามารถสร้างบ้านเสร็จในเวลา 10 วัน
ติดป้ายราคาเสื้อผ้าไว้ให้ได้กำไร 80% และลดให้ผู้ซื้อ 30 % จากราคาป้ายที่ติดไว้ อยากทราบว่าถ้าขายเสื้อผ้าแล้ว จะได้กำไรหรือขาดทุน เท่าใด
ถ้ามีจำนวนเต็มบวกสองจำนวน จำนวนแรกมีค่าเป็น 9 เท่าของอีกจำนวนหนึ่ง ถ้าเอา 2เท่าของเลขที่น้อยกว่ารวมกับสามเท่าของจำนวนที่มากกว่า จะได้ผลลัพธ์เป็น 174 อยากทราบว่าจำนวนของเลขที่ น้อยกว่าคือเท่าใด
นัยมองนาฬิกาบนผนังห้องแล้วพบว่าขณะนี้เป็นเวลา 11.15 น. อยากทราบว่าเข็ม สั้นจะทำมุมกับเข็มยาวกี่องศา
เครื่องบินที่เริ่มขึ้นจากสนามบินสุวรรณภูมิ ถึงเยอรมันด้วยระยะทาง 8,613 กิโลเมตร ภายในเวลา 10 ชั่วโมง หากการเริ่มขึ้นบิน และการลงจอดจะใช้เวลาครั้งละ 30 นาที เครื่องบินลำนี้บินด้วยความเร็วกี่กิโลเมตร ต่อชั่วโมง
หากสมหมายปั่นจักรยานได้ระยะทาง 0.4 กิโลเมตร ในเวลา 3 นาที ในเวลา 1 ชั่วโมง สมหมายจะปั่นจักรยานได้ระยะทั้งหมดกี่เมตร
ในเวลา 20 นาที เข็มชั่วโมงจะเดินเป็นมุมทั้งหมดที่องศา
หากสมชายมีเงินเดือน เดือนละ 20,000 บาท แต่ทำงานล่วงเวลาได้เงินมาเพิ่ม 15% ของเงินเดือน ต่อมาจ่ายค่าเช่า 20% ของรายรับทั้งหมด(เงินเดือน + ค่าล่วงเวลา)สมชายจะมีเงินเหลือกี่บาท
ปัจจุบนัอนงค์มีอายุเป็นสามเท่าของพรทิพย์อีก8 ปีข้างหน้าอนงคจ์ะมีอายเป็นสองเท่าของ พรทิพย์ จงหาอายุปัจจุบันของคนทั้งสอง
ในการสอบของนาย ก. ข. ค. นาย ก.ได้ 25 คะแนน หากอัตราส่วนของคะแนนคือ 5:4:9 ตามลำดับ คะแนนเฉลี่ยของทั้ง 3 คนคือเท่าใด
กำหนดให้กลุ่มนักเรียน 7 คน จะต้องทำการสัมผัสมือกี่ครั้งถึงจะสามารถ สัมผัสมือกันได้ทุกคน (ครั้งละ 2 คน)
1 ใน 10 ของอายุพ่อ มากกว่า 1 ใน 4 ของอายุฉัน 1 ปี หากพ่ออายุ 50 ปี ฉันอายุเท่าใด
จงหาค่า A เมื่อกำหนดให้ 3AA3 + 250A = A1A9

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู