ทำงานที่บ้านต้าน COVID-19 สำหรับหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

550
ทำงานที่บ้านต้าน COVID-19 สำหรับหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ทำงานที่บ้านต้าน COVID-19 สำหรับหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานตณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห้ง ได้ร่วมกันผนึกกำลังเปิดให้บริการ Applications ที่แนะนำโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและยังไม่เสียค่าบริการอินเทอร์เน็ตหากใช้ Applications ดังกล่าว

แนวทางการขอรับบริการ 4 ขั้นตอนดังนี้

  1. หน่วยงานภาครัฐที่ประสงค์จะใช้บริการส่งแบบคำขอใช้บริการผ่าน www.onde.go.th ในภาพรวมของกระทรวง หรือ กรม หรือ จังหวัด หรือ ส่วนราชการ หรือ องค์การมหาชน หรือ รัฐวิสาหกิจ และกรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ใช้งานตามแบบฟอร์ม โดยจัดส่งที่ [email protected]
  2. สดช. ตรวจสอบแบบคำขอใช้บริการ และจัดส่งข้อมูลคำขอใช้บริการไปยังผู้ให้บริการแอปฟลิเคชัน และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
  3. ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันประสานงานการให้บริการกับส่วนราชการโดยตรง
  4. ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตดำเนินการยกเว้นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ และรายงานให้ สดช. ทราบผลการดำเนินการ ต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 02-141-7010

Email : [email protected]