เคล็ด (ไม่ลับ) การเตรียมตัวสอบ ก.พ. ให้ผ่านและสอบติด

759
เคล็ด (ไม่ลับ) การเตรียมตัวสอบ ก.พ. ให้ผ่านและสอบติด
เคล็ด (ไม่ลับ) การเตรียมตัวสอบ ก.พ. ให้ผ่านและสอบติด

การสอบ ก.พ. โดยหน่วยงานหลักคือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ.จะเปิดสอบเป็นประจำทุกปี และแนวข้อสอบ ก.พ. สำหรับการสอบสนามแรกคือภาค ก. ก็คือข้อสอบความรู้ทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่ผู้สมัครสอบจะมีข้อมูลและรู้กันดีอยู่แล้วว่าประกอบด้วยวิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และในปี 2563 ยังเพิ่มวิชากฎหมายเข้า (อ้างอิงจาก ประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 2 ก.ค. 62 (นร1004/ว12)) เมื่อทราบแนวข้อสอบก.พ. กันแล้ว บทความนี้เรามีเคล็ด (ไม่ลับ) การเตรียมตัวสอบ ก.พ. มาแนะนำ

เคล็ด (ไม่ลับ) การเตรียมตัวสอบ ก.พ. ให้ผ่านและสอบติด

สอบ ก.พ. โดยเฉพาะการสอบภาค ก. ที่เป็นสนามแรกในการสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์จบการศึกษาแล้วหรือกำลังเรียนอยู่ปีสุดท้าย และเมื่อสอบภาค ก ได้แล้วก็สามารถใช้สอบบรรจุรับราชการได้ตลอดไป ผู้สมัครสอบส่วนหนึ่งจึงมีงานทำอยู่แล้ว แต่เห็นว่าการรับราชการมีความมั่นคงในอาชีพ  การสอบจึงต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมในทุก ๆด้าน ดังนี้

1.การดูแลสุขภาพ

แม้การสอบ ก.พ. ภาค ก.หรือข้อสอบความรู้ทั่วไป จะเป็นการสอบพื้นฐานความรู้ ไม่มีการตรวจสุขภาพหรือตรวจร่างกาย แต่การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงก็เป็นขั้นตอนสำคัญและจำเป็น ควรตรวจสุขภาพประจำปี ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงหากมีโรคประจำตัวที่เป็นโรคเรื้อรังและต้องทานยา เช่น ความดัน เบาหวาน ต้องพบแพทย์ตามนัดทานยาสม่ำเสมอ นอกจากนั้นการดูแลสุขภาพยังส่งผลต่อบุคลิกภาพที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อสอบภาค ข และค

2.ศึกษาเกณฑ์การสมัครสอบ

การสอบในแต่ละปี รายละเอียดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่ใช้สมัครสอบก็อาจแตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับนโยบายการรับสมัครของสำนักงาน ก.พ. การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบอย่างเข้าใจ เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ที่ต้องการสมัครสอบ หากมีข้อผิดพลาดก็ไม่ทำให้เสียเวลาต้องรอสอบในปีต่อไป

3.การจัดเตรียมเอกสารวุฒิการศึกษาให้พร้อม

การจัดเตรียมเอกสารหรือวุฒิการศึกษา รวมถึงเอกสารแสดงตัวเข้าห้องสอบ ต้องจัดเตรียมให้พร้อมเพราะเป็นปัญหาและข้อผิดพลาดที่ทำให้เสียโอกาสในการสมัครสอบหรือพลาดหมดโอกาสเข้าห้องสอบได้ ทำให้เสียทั้งเงินค่าหนังสือแนวข้อสอบ ก.พ. ค่าติวสอบ ก.พ. และเสียเวลาในการเดินทางเสียเวลารอสอบในปีต่อไป

4.การอ่านหนังสือและฝึกทำแบบทดสอบ

โอกาสประสบความสำเร็จในการสอบ ก็คือการอ่านหนังสือและฝึกทำแบบทดสอบ ต้องเตรียมอ่านหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน โดยเตรียมหนังสือและแนวข้อสอบ ทั้งแนวข้อสอบภาษาไทย แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ แบบทดสอบพร้อมเฉลยมาฝึกและทดลองทำ เมื่อทำได้มากหรืออ่านมากความสำเร็จที่จะสอบผ่านและสอบติดก็เป็นไปได้สูง

5.ติวสอบ

การติวสอบ จากติวเตอร์ก.พ. โดยตรง รวมทั้งการซื้อคอร์สติวออนไลน์ ถือเป็นทางลัดที่ช่วยให้มีโอกาสประสบความสำเร็จในการสอบได้มากขึ้น ข้อดีของการติวสอบก.พ. ก็ไม่ต้องจัดหาหนังสือหรือแนวข้อสอบ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางสำหรับคนที่ทำงานเพราะมีคอร์สออนไลน์ ช่วยอำนวยความสะดวก พร้อมแนวข้อสอบและแบบทดสอบให้ฝึกทำ