เคล็ดลับอ่านหนังสือเตรียมสอบ ก.พ. อย่างไรให้สอบผ่าน

2020
เคล็ดลับอ่านหนังสือเตรียมสอบ ก.พ. อย่างไรให้สอบผ่าน
เคล็ดลับอ่านหนังสือเตรียมสอบ ก.พ. อย่างไรให้สอบผ่าน

การเตรียมตัวสอบ ก.พ. และเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จหรือมีโอกาสสอบผ่านข้อสอบความรู้ทั่วไปหรือการสอบภาค ก.ที่เป็นด่านแรกของการสอบบรรจุรับราชการไปได้ นั้นก็คือการอ่าน แนวข้อสอบ ก.พ. แต่จะอ่านอย่างไรให้จำง่าย ก.พ. ออนไลน์ มีเคล็ดลับดี ๆ มาแนะนำ

เคล็ดลับอ่านหนังสือเตรียมสอบ ก.พ. อย่างไรให้สอบผ่าน

การสอบ ก.พ. (ภาค ก.) เป็นขั้นตอนแรกสำหรับการสอบบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งในแต่ละปีก็จะมีคนสมัครสอบเป็นจำนวนมาก ทำให้คนที่สมัครสอบจะต้องเตรียมตัวอ่ายหนังสือหรืออ่านแนวข้อสอบ ก.พ. ให้มากเป็นพิเศษ เพราะนอกจากต้องแข่งขันกับผู้สมัครสอบคนอื่น ๆ ที่เตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดี การอ่านหนังสือสอบยังเป็นการแข่งกับตัวเองเพราะเชื่อว่าใคร ๆก็คงต้องการสอบให้ผ่านตั้งแต่ครั้งแรก สำหรับเคล็ดลับการอ่านหนังสือให้สอบผ่านมีขั้นตอนที่ทำได้ไม่ยาก ดังนี้

  1. เตรียมหนังสือหรือแนวข้อสอบ ก.พ. ตามกรอบเนื้อหาแต่ละวิชาตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร
  2. เมื่อได้ข้อสอบก.พ.พร้อมเฉลยข้อสอบ ก.พ. มาแล้ว ต้องบริหารเวลาหรือจัดตารางการอ่านหนังสือ ระยะเวลาในการต้องเหมาะสม เช่น กรณีเป็นวิชาที่มีความยากหรือไม่ชื่นชอบ  ไม่ควรใช้เวลานานเกินไปเพราะจะทำให้รู้สึกเบื่อ ฝืนอ่าน ทำให้ไม่มีสติอ่านแล้วไม่จำ
  3. การอ่านหนังสือรอบแรกเป็นการอ่านช้า ๆ เพื่อรู้ หรืออ่านผ่านๆ  ให้รู้เนื้อหาในภาพรวมไปก่อนจนจบเล่ม
  4. การอ่านหนังสือรอบที่สอง เป็นการอ่านเพื่อจับประเด็นและทำความเข้าใจกับเนื้อหา ต้องอ่านช้า ๆ พร้อมใช้ดินสอขีดเส้นใต้เพื่อเน้นข้อความหรือประเด็นสำคัญ รอบนี้เมื่ออ่านจบแล้วต้องสรุปประเด็นเนื้อหาได้บ้าง
  5. การอ่านรอบที่สาม จะช่วยลดเวลาในการอ่านและทำให้จำได้ง่ายขึ้น เพราะเลือกอ่านเฉพาะส่วนสำคัญที่ใช้ดินสอขีดเส้นใต้ไว้เท่านั้น และต้องอ่านหลาย ๆ รอบเพื่อให้จดจำเนื้อหาส่วนสำคัญได้ทั้งหมดหรือจำได้มากที่สุด
  6. หากหนังสือหรือแนวข้อสอบ ก.พ มีคำถามพร้อมเฉลย ควรทดสอบโดยทำข้อสอบ หากผลสอบออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ก็ถือว่ามีโอกาศผ่านหรือสอบได้คะแนนที่ดี แต่ถ้าผลข้อสอบออกมาไม่ดีเท่าก็จะต้องตั้งใจอ่านหรือปรับวิธีการอ่านใหม่อีกครั้ง
  7. กรณีหนังสือไม่มีแนวถามตอบ อาจมีเพื่อนช่วยทำหน้าที่ติวเตอร์ ก.พ. โดยการตั้งคำถามจากเนื้อหาในหนังสือ เพื่อทดสอบความรู้ที่ได้จากการอ่าน

เคล็ดลับอ่านหนังสือเตรียมสอบ ก.พ.หากต้องการให้ได้ผลลัพธ์ นอกจากทำตามขั้นตอนทั้ง 7 ข้อแล้ว ยังต้องเริ่มต้นอ่านตั้งแต่ก่อนมีประกาศรับสมัครสอบจากสำนักงาน ก.พ. รวมทั้งจัดหาแนวข้อสอบที่หลากหลายหรือมีตัวอย่างข้อสอบ ก.พ. มาทำการทดสอบหลาย ๆ ชุด ก่อนวันสอบจริง