เทคนิคเตรียมตัวสอบ ก.พ. ให้ผ่านฉลุย

3933
เทคนิคเตรียมตัวสอบ ก.พ. ให้ผ่านฉลุย
เทคนิคเตรียมตัวสอบ ก.พ. ให้ผ่านฉลุย

เชื่อว่าอาชีพในฝันของใครหลาย ๆ คน และยังเป็นอาชีพที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่อีกด้วย นั้นก็คือ “การรับราชการ” สำหรับเส้นทางเพื่อสร้างฝันให้เป็นจริงได้แก่การสมัครสอบแข่งขันหรือสมัครคัดเลือกจากข้อสอบความรู้ทั่วไป ตามหลักสูตรที่กำหนด โดยเฉพาะการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดสอบเป็นประจำทุกปี ส่วนจะเตรียมตัวสอบ ติวสอบ ก.พ. หรือลองทำ แนวข้อสอบ ก.พ. อย่างไรให้ผ่านฉลุย ก.พ. ออนไลน์ มีเทคนิคดี ๆ มาแนะนำ

เทคนิคเตรียมตัวสอบ ก.พ. ให้ผ่านฉลุย

การสมัครสอบ ก.พ. มีการจัดสอบเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งเป็นภาค ก. คือการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และการสอบภาค ข. เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง แนวข้อสอบ ก.พ. ทั้งข้อสอบความรู้ทั่วไปสำหรับภาค ก.และแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งภาค ข. ก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป ส่วนการเตรียมตัวสอบ ก.พ. ให้ผ่านฉลุย มีเทคนิค ดังนี้

 1. ติดตามข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ก.พ.อย่างสม่ำเสมอ
  การติดตามข้อมูลข่าวสารหรือข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ก.พ. นอกจากทำให้รู้กำหนดวันเปิดสอบและรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งโดยทั่วไปจะเปิดสอบในช่วง เดือน ก.พ. – มี.ค. ของทุกปีแล้ว ยังทำให้มีเวลาอ่านหนังสือหรือสามารถหาแนวข้อสอบ ก.พ. ในแต่ละภาคตามที่ต้องการสอบมาอ่านได้ทัน
 2. หาแนวข้อสอบเก่ามาอ่าน
  ในการสอบ ก.พ.สำหรับภาค ก. จะแบ่งเป็น 3 วิชา คือ ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป ทดสอบวิชาภาษาไทย และทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ส่วนภาค ข.จะเป็นการสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง และเป็นการสอบข้อเขียน เทคนิคการเตรียมสอบที่ช่วยให้สอบผ่านได้ฉลุย ผู้สมัครสอบแต่ละภาคจะต้องหาแนวข้อสอบเก่ามาอ่าน เช่นข้อสอบ ก.พ. 2562 หรือหาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัครสอบภาค ข. มาอ่านและฝึกเขียน เช่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน หรือนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เป็นต้น
 3. รู้จำนวนข้อ ของข้อสอบ
  การมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนข้อทั้งแนวข้อสอบ ก.พ.ภาค ก. และภาค ข. เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้สอบ เพราะการทำข้อสอบมีกำหนดระยะเวลา การอ่านและฝึกทำตัวอย่างข้อสอบ ก.พ. ทั้งภาค ก.และข. ช่วยแก้ปัญหาการทำข้อสอบไม่ทัน โดยเฉพาะการสอบภาค ข.ที่เป็นการสอบข้อเขียน
 4. แบ่งเวลา อ่าน และให้คนในครอบครัวช่วยติว
  การอ่านหนังสือหรืออ่านแนวข้อสอบ ก.พ.ให้เริ่มจากการอ่านผ่าน ๆ และอ่านซ้ำในแต่ละบทหลาย ๆ รอบ การทดสอบความรู้จากการอ่าน คือการให้คนในครอบครัวช่วยติว และการอ่านต้องจัดแบ่งเวลาเน้นความสม่ำเสมอ ไม่ใช้เวลามากหรือน้อยเกินไป เพราะอาจทำให้เครียดหรือขาดสมาธิในการอ่านและไม่จดจำเนื้อหา
 5. ติวสอบจากศูนย์ติวและจำหน่ายคู่มือสอบ ก.พ.

การติวสอบจากศูนย์ติวและจำหน่ายคู่มือสอบ ก.พ.คือทางลัดที่เปรียบเสมือนห้องสอบ นอกจากให้ความรู้ มีสูตรหรือเคล็ดลับ มีตัวอย่างข้อสอบ ก.พ. ที่เคยใช้ในสนามสอบจริงมาให้ได้ทดลองฝึกทำแล้ว ผู้ที่ให้ความรู้ยังมีทักษะความรู้ในแต่ละวิชาโดยตรง เช่น ข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบ ก.พ. ภาษาไทย คณิต ก.พ. เป็นต้น

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังเตรียมตัวสอบ ก.พ. แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร หรือควรเตรียมความพร้อมอย่างไร ติวสอบ ก.พ. ที่ไหนดี เพียงติดตาม ก.พ. ออนไลน์ เรามีความรู้และเทคนิคดี ๆ มาแนะนำให้คุณเตรียมตัวสอบ ก.พ. ได้ผ่านฉลุย