คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ก.พ. ภาค ก ภาค ข และภาค ค

1471
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ-ก.พ
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ-ก.พ

การสมัครสอบเพื่อเข้าสู่อาชีพรับราชการ และเป็นสนามสอบใหญ่ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือ ก.พ. เปิดรับสมัคร จะเริ่มตั้งแต่สนามแรกได้แก่การสอบภาค ก. แนวข้อสอบ ก.พ. ที่ใช้เป็นข้อสอบความรู้ทั่วไป ส่วนภาค ข และภาค ค เป็นการสอบภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาค ค.เป็นการสอบสัมภาษณ์ สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแต่ละภาคจะมีรายละเอียดแตกต่างกันอย่างไร ก.พ. ออนไลน์ มีความรู้มาแนะนำ

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ก.พ. ภาค ก

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ก.พ. ภาค ก คือการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป เป็นการวัดความสามารถขั้นพื้นฐาน เมื่อสอบผ่านแล้วหรือสอบสอบผ่านครั้งเดียวสามารถเก็บไว้ใช้สมัครสอบเข้ารับราชข้าราชการได้ตลอดชีวิตคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

  1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  3. ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี)
  4. ระดับปริญญาโท (ป.โท)

หมายเหตุ : รับผู้ที่จบการศึกษาแล้ว รวมถึงผู้ที่กำลังเรียนอยู่เทอมสุดท้ายด้วย

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ก.พ. ภาค ข

การสอบภาค ข. เป็นการสอบภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง แนวข้อสอบ ก.พ. เป็นการสอบข้อเขียนในความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ก.พ. ภาค ข

  1. จะต้องสอบผ่านภาค ก มาก่อน
  2. มีหนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. ที่ได้รับจากสำนักงาน ก.พ. ไว้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบที่ส่วนราชการต่าง ๆ เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ก.พ. ภาค ค

การสอบภาค ค. เป็นการสอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ก.พ. ภาค ค

  1. จะต้องผ่านข้อสอบความรู้ทั่วไปหรือการสอบภาค ก. และ ภาค ข. มาก่อน
  2. มีหนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. ที่ได้รับจากสำนักงาน ก.พ. ไว้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบที่ส่วนราชการต่าง ๆ เปิดรับสมัครเช่นเดียวกับการสมัครสอบ ก.พ. ภาค ข.

การเปิดรับสมัครสอบ ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือ ก.พ. จะมีกำหนดสมัครสอบ ก.พ.ในทุก ๆ ปี  โดยทั่วไปจะเปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ประมาณช่วงมีนาคม และจะสอบในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ของทุก ๆ ปี ซึ่งเป็นการเปิดสอบ 2 ช่วงเวลา แต่อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสำนักงาน ก.พ. จะเป็นผู้กำหนด

วิธีสมัครสอบ ก.พ.

  1. สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น (ไม่ใช่เอกสาร เพียงแค่กรอกข้อมูล)
  2. สำหรับกำหนดเปิดรับสมัคร ช่องทางการสมัคร และชำระค่าสมัครสอบ ก.พ. (ติดตามข้อมูลข่าวสารจาก www.ก.พ. ออนไลน์ )

การสอบ ก.พ. เส้นทางสู่การรับราชการอาชีพในฝันของใครหลาย ๆ คน นอกจากการอ่านหนังสือ

และมีแนวข้อสอบ ก.พ.ไว้อ่านเพื่อเตรียมตัวสอบ การเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนก็ถือเป็นการเตรียมความพร้อมด้วยเช่นกัน