สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก.(พิเศษ) ประจำปี 2563

724
สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก.(พิเศษ) ประจำปี 2563
สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก.(พิเศษ) ประจำปี 2563

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบ ก.พ. ภาค ก. (พิเศษ) ประจำปี 2563 โดยสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 มกราคม 2563 สามารถรองทำแนวข้อสอบ ก.พ. ก่อนได้ที่ แนวข้อสอบ ก.พ. ออนไลน์ และสามารถติดตามการลงสมัครได้ที่ สำนักงาน ก.พ.

กระบวนการสอบภาค ก. (พิเศษ)

การสอบภาค ก. (พิเศษ) จำเป็นต้องสอบให้ผ่าน ภาค ข. หรือ ภาค ค. ก่อน จึงจะมีสิทธฺ์สอบ ภาค ก. (พิเศษ) ได้ โดยกระบวนการสอบภาค ก. (พิเศษ) นั้นจะมีทั้งหมดอยู่ 6 กระบวนการ ดังนี้

  1. ส่วนราชารการเปิดรับสมัครสอบ ผู้ที่มีผ่านภาค ก. แล้ว หรือยังไม่มีใบผ่านภาค ก. ที่มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบของส่วนราช
  2. ส่วนราชการจัดสอบ (ภาค ข. หรือ ค. หรือ ภาค ข+ค. ก็ได้)
  3. สอบผ่าน ภาค ข.
  4. สมัตรสอบภาค ก. (พิเศษ) หากสอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ จะไม่จัดสอบอีก
  5. สอบผ่านภาค ก. (พิเศษ) ของก.พ.
  6. สอบภาค ค. / ขึ้นบัญชีของ สรก. (หากมีใบผ่านภาค ก. อยู่แล้วแล้วสามารถข้ามข้นตอนมาข้อนี้ได้เลย)

*ผู้สอบผ่านตามขั้นตอที่ 5 จะได้รับหนังสือรับรองผลการสอบการผ่านภาค ก. เช่นเดียวกับผู้สอบผ่าน ภาค ก. ที่ กพ. ที่จัดสอบปีละครั้ง

**การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. พิเศษ) จะรับสมัครจากผู้สอบผ่านภาค ข. หรือ ภาค ข. และ ภาค ค. ของส่วนราชการ

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก.(พิเศษ) ประจำปี 2563
สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก.(พิเศษ) ประจำปี 2563