วิธีเตรียมตัวสอบภาค ค.(สอบสัมภาษณ์) ให้ผ่านอย่างมั่นใจ และไม่ประมาท

777
วิธีเตรียมตัวสอบภาค ค.(สอบสัมภาษณ์) ให้ผ่านอย่างมั่นใจ และไม่ประมาท
วิธีเตรียมตัวสอบภาค ค.(สอบสัมภาษณ์) ให้ผ่านอย่างมั่นใจ และไม่ประมาท

สอบสัมภาษณ์หรือการสอบภาค ค เป็นการสอบเพื่อดูถึงความเหมาะสมกับตำแหน่งของตัวบุคคล ดังนั้นการสอบ ก.พ. กับท้องถิ่น รวมถึงการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกบุคคลเข้ารับราชการของหน่วยงานแต่ละประเภท จึงนอกจากตัวผู้สอบจะต้องมีทักษะความรู้เกี่ยวกับงานในตำแหน่งหน้าที่แล้ว การเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจก็มีความสำคัญเพราะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง วิธีเตรียมตัวสอบที่นอกจากการอ่านหนังสือยาวว่าง หรือการทำแนวข้อสอบแล้วจะมีอะไรบ้าง วันนี้ ก.พ.ออนไลน์ มีคำแนะนำ

วิธีเตรียมตัวสอบภาค ค.(สอบสัมภาษณ์) ให้ผ่านอย่างมั่นใจ และไม่ประมาท

การสอบสัมภาษณ์หรือการสอบภาค ค. จะทำการสอบหลังจากสอบ ก.พ. กับท้องถิ่น หรือสอบผ่านภาค ก.และภาค ข.แล้ว ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เพื่อดูถึงความเหมาะสมกับตำแหน่ง อาจมีการทดสอบอย่างอื่นเพิ่มก็ได้ เช่น ทดสอบร่างกาย หรือ ทดสอบทางจิตวิทยา คณะกรรมการจะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เช่น

 • ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์
 • บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์
 • ทัศนคติ จากการแสดงออกทางความคิด
 • จริยธรรมและคุณธรรม
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ

โดยทั่วไป ขอบเขตในการประเมินผู้เข้าสอบในภาค ค.ตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือประกาศของหน่วยงานที่เปิดสอบบุคลากรในตำแหน่งนั้น ๆ มีดังนี้

1.จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ขอบเขตในการสอบ ดูจาก

 • รายละเอียดในใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกไว้ตอนสมัครสอบ
 • จากการสอบถามผู้เข้าสอบโดยตรง หรือให้ผู้เข้าสอบแนะนำตัว
 • จากแฟ้มผลงาน (หากมี ) กรณีนี้หากเจ้าหน้าที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้

2.พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ขอบเขตในการสอบ ดูจาก

 • การแต่งกาย ทรงผม ท่าทางที่แสดงออก เช่น การเดิน การนั่ง
 • พฤติกรรม และบุคลิกภาพ เช่น ก่อนจะเข้าห้องสอบควรเคาะประตูก่อน แล้วขออนุญาต เมื่อเดินไปถึงโต๊ะกรรมการ กล่าวสวัสดีแล้วอย่ารีบนั่ง รอฟังคำสั่งจากกรรมการก่อนว่าจะให้เราแนะนำตัวหรือจะให้นั่งก่อน

3.ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม หรืออื่น ๆ คำถามที่กรรมการมักใช้ถาม ได้แก่

 • ทำไมถึงอยากรับราชการ?
 • ทำไมถึงอยากรับราชการในหน่วยที่สมัครสอบ
 • คุณคาดหวังอย่างไรกับอาชีพรับราชการ
 • กรณีสอบไม่ตรงกับสาขาวิชาที่จบมา อาจถามถึงเหตุผลที่เลือกสอบ
 • หากวุฒิการศึกษาจบระดับปริญญาตรี แต่สมัครในระดับต่ำกว่า อาจถูกถามถึงเหตุผล
 • หากเพิ่งเรียนจบ ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน กรรมการอาจถามเพื่อให้ทราบแนวคิดและทัศนคติในการทำงาน เช่น สอบถามถึงแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • หากทำงานมีอาชีพอยู่แล้ว กรรมการมักจะถามว่า “อาชีพที่ทำก็ดีอยู่แล้วทำไมถึงอยากมาทำงานนี้”
 • กรรมการอาจถามเกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่สมัครสอบ เช่น คุณทราบหรือไม่ว่าตำแหน่งงานในหน้าที่ทำอะไรบ้าง มีหน้าที่อย่างไร
 • สอบถามถึงผู้บังคับบัญชา เช่น ถามชื่อรัฐมนตรี หรืออธิบดี
 • สอบถามหลักธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติงานในระบอบราชการ
 • อาจให้บอกข้อดีและข้อเสียของผู้สมัคร
 • หรือพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับภูมิลำเนาที่อยู่ เพื่อวัดความรู้ความสนใจในท้องถิ่น และอุปนิสัยของผู้สอบ

การสอบ ก.พ. กับท้องถิ่น ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือสอบภาค ค นอกจากการเตรียมความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่แล้ว การเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพของผู้สมัครก็มีความสำคัญไม่แตกต่างกัน การเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้านช่วยสร้างความมั่นใจทำให้เชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น ก.พ.ออนไลน์ หวังว่า วิธีเตรียมตัวสอบภาค ค.(สอบสัมภาษณ์) ให้ผ่านอย่างมั่นใจ คงเป็นตัวช่วยที่ดีและเป็นประโยชน์สำหรับทุกคน