วิธีทำแนวข้อสอบ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

367
วิธีทำแนวข้อสอบ ให้ได้คุณภาพสูงสุด
วิธีทำแนวข้อสอบ ให้ได้คุณภาพสูงสุด

แนวข้อสอบ คือ แบบจำลองข้อสอบที่จะช่วยให้ผู้ต้องการทดสอบความรู้ของตัวเอง หรือต้องการทดลองการทำข้อสอบในวิชาความรู้ต่างๆ ก่อนที่จะเริ่มไปสอบในสนามจริง เพราะฉะนั้นการได้ลองทำแนวข้อสอบก่อนเป็นสิ่งจำเป็น และในบทความนี้จะขอพูดถึงวิธีการทำแนวข้อสอบเพื่อช่วยให้ได้คุณภาพและประโยชน์สูงสุด จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปดูกันเลย

วิธีทำแนวข้อสอบ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

การทำแนวข้อสอบ ก็มีวิธีการในการทำเพื่อให้คุณภาพที่สูงสุดและทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ทำข้อสอบ โดยจะมีทั้งหมด 7 วิธีดังนี้

1.จำลองบรรยากาศในห้อง

สิ่งแรกที่จำเป็นก่อนเริ่มทำแนวข้อสอบแบบจริงจัง ควรเริ่มจัดห้อง จัดโต๊ะหรือสถานที่ในการทำแนวข้อสอบนั้นให้มีความเหมาะสม เพื่อให้เวลาไปทำข้อสอบจริงไม่เกิดอาการตื่นเต้นและลดความกดดันได้ระดับหนึง

2.จับเวลาในการทำ

ต่อมาก่อนที่จะเริ่มทำแนวข้อสอบควรทำการศึกษาเรื่องเวลาของสนามสอบ วิชาที่สอบ ว่าใช้เวลาในการสอบกี่นาทีและทำการจับเวลาในการทำจริงๆ เพื่อที่จะช่วยในการคำนวนเวลาในขณะที่ไปทำข้อสอบจริง

3.ช่วงเวลาในการทำแนวข้อสอบ

หลายๆคนอาจจะชอบอ่านหนังสือ และทำแนวข้อสอบในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งหากต้องการซ้อมการสอบจริงๆนั้น ควรที่จะเลือกเวลาในช่วงเช้าไปจนถึงบ่ายในการทำแนวข้อสอบจะได้ผลดีที่สุด นอกจากนี้เพื่อให้ได้ความสมจริงมากยิ่งขึ้น อาจจะทำการปริ้นแนวข้อสอบออกมาเป็นตัวข้อสอบจริงๆเลยก็ได้

4.วางแผนในการทำแนวข้อสอบ

การวางแผนใช้เวลาในการทำข้อสอบออกเป็นส่วนๆเพื่อช่วยให้การทำข้อสอบเป็นไปอย่างราบรื่นนั้นเป็นสิ่งจำเป็น โดยสามารถแบ่งเวลาในการทำข้อสอบออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกใช้สำหรับการทำวิชาที่ถนัด หรือหัวข้อที่เข้าใจอยู่แล้ว ส่วนที่สองแบ่งให้กับข้อสอบที่มีความยากและใช้เวลาในการทำที่นานขึ้น ส่วนสุดท้ายใช้เพื่อการทบทวน หรือตรวจตราข้อสอบ โดยการกระทำแบบนี้จะทำให้เมื่อไปสอบจริงจะจัดสรรเวลาในการทำข้อสอบได้ดี

5.การอ่านออกเสียง

การอ่านออกเสียงจะช่วยให้จำข้อสอบได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นระหว่างการทำแนวข้อสอบก็ให้อ่านออกเสียงไปด้วยเพื่อช่วยในจำโจทย์และเข้าใจโจทย์ได้มากยิ่งขึ้น

6.ทบทวนข้อสอบ หลังจากทำเสร็จ

หลังจากทำแนวข้อสอบและตรวจเช็คคำตอบแล้วนั้น ควรนำมาทบทวนซ้ำ ทั้งในข้อที่ถูกต้องและในข้อที่ยังผิดอยู่เพื่อช่วยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

7.อย่าโกงระหว่างทำแนวข้อสอบ

การทำแนวข้อสอบที่เราสามารถเปิดหน้าคำตอบดูเพื่อตรวจเช็คได้นั้น อาจจะทำให้หลายๆคนเลือกที่จะขอแอบดูเฉลยก่อนที่จะทำข้อสอบเสร็จซึ่งมันจะทำให้ประโยชน์จากการทำแนวข้อสอบนั้นลดลง และไม่เป็นผลดีแก่ผู้ทำ เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ทำแนวข้อสอบควรให้เกียรติตัวเองโดยการไม่ดูเฉลยก่อน จะทำให้การทำแนวข้อสอบนั้นได้รับประโยชน์สูงมากที่สุด