แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 12

273
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 12
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 12

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 12

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 12 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 12

Email
Tel
1.

ตัวประกอบร่วมมากที่สุดของจำนวนนับ 84 และ 120 คือจำนวนในข้อใด

 

2.

ตัวประกอบเฉพาะที่มีค่ามากที่สุดของ 45 คือข้อใด

3.

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ

4.

จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่มีตัวประกอบต่างกันสามตัวคือจำนวนใด

 

5.

ตัวประกอบร่วมมากของ 42 และ 189 ตรงกับข้อใด

6.

จงหาผลบวกของ 1 + 2 + 3 + … 200

 

7.

จงหาพจน์ที่ 20 ของลำดับ -13, -9, -5, -1, 3, …

 

8.

จงหาพจน์ที่ 15 ของลำดับ -5 , -1, 3, 7, 11,…

9.

-6 ,  -1 , 4 , …

10.

480 เมตร เท่ากับกี่เซนติเมตร

 

11.

ในการสอบครั้งหนึ่งมีผู้สอบผ่าน 73 % ซึ่งมากกว่าผู้สอบตก 230 คน มีผู้เข้าสอบทั้งหมดกี่คน

12.

แอลกอฮอล์ 1 ลิตร มีความเข้มข้น 60 %  ต้องเติมน้ำกี่ลิตร จึงจะมีความเข้มข้น 25 %

13.

นักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6  680 คน มีนักเรียน 45 % ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะมีนักเรียนที่เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กี่คน

14.

5 % ของคนเข้าชมฟุตบอลเท่ากับ 2,500 คน มีคนเข้าชมฟุตบอลทั้งหมดกี่คน

15.

ฝากเงิน 480 บาท ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย 12 % ต่อปี เมื่อฝากเงินครบปี จะได้ดอกเบี้ยกี่บาท

 

16.

อัตราส่วนของจำนวนลูกหินของจันต่อจำนวนลูกหินของแจ่มเท่ากับ 5 : 6 ถ้าแจ่มมีลูกหินมากกว่าจัน 7 ลูก แจ่มจะมีลูกหินอยู่กี่ลูก

17.

ในการแข่งขันวิ่งมาราธอนจากเมือง ไปเมือง C โดยมีระยะทางจากเมือง B ไปยังเมือง C กับระยะทางจากเมือง ไปยังเมือง เป็นอัตราส่วน 4 : 7  ถ้าระยะทางจากเมือง ไปยังเมือง C ยาว 560 กิโลเมตร ระยะทางจากเมือง A ไปยังเมือง B ยาวกี่กิโลเมตร

18. อัตราส่วนของเงินเดือนของนาย A ต่อเงินเดือนของนาย B เท่ากับ 7 : 9 เงินเดือนของนาย A ต้องเพิ่มอีกกี่บาท จึงจะทำให้อัตราส่วนของเงินเดือนของนาย A ต่อ เงินเดือนของนาย B เป็น 5 : 6 เมื่อนาย B มีเงินเดือน 18,000 บาท
19.

คนงานรับเหมาก่อสร้าง 8 คน ทำงานอย่างหนึ่งเสร็จภายใน 36 วัน ถ้าต้องการให้งานนั้นเสร็จเร็วขึ้นจากเดิมอีก 4 วัน จะต้องใช้คนงานทั้งหมดกี่คน

20. สวนสาธารณะแห่งหนึ่งมีพื้นที่ 240 ตารางวา คิดเป็นพื้นที่กี่ตารางเมตร

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู