แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 11

300
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 11
แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 11

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 11

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 11 (new)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ 11

Email
Tel
1.

2 3 10 …

2.

8 19 52 151…

3.

4 2 3 7.5  ….

4.

11 14 20 29 …

5.

35 19 11 7 5 …

6.

4 6 12 30 90 ..

7.

|  ?  |  5  |  ?  |  9  |  11

8.

0  |  3/4  |  8/9  |  15/16  |  24/25  |  ?

9.

720  |  720  |  360  |  ?  |  30  |  6 

10.

3  |  8  |  15  |  24  |  35  |  ?

11.

ข้อใดเป็นจำนวนเฉพาะทุกจำนวน

12. ตัวประกอบทั้งหมดของ 20 ตรงกับข้อใด
13. พีระมิดฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 14 เซนติเมตร มียอดพีระมิดสูง 24 เซนติเมตร จะมีสูงเอียงตรงกับข้อใด
14. อ้ตราส่วนอย่างต่ำของ 240:540 เท่ากับข้อใด
15.

รถรับและส่งนักเรียน 7 คัน บรรทุกนักเรียนได้ 84 คน โดยรถรับและส่งนักเรียนแต่ละคัน บรรทุกนักเรียนได้เท่ากัน ถ้ามีนักเรียนทั้งหมด 240 คน จะต้องใช้รถรับและส่งนักเรียนทั้งหมดกี่คัน

16. ซื้อไข่ไก่ 1 โหล ราคา 24 บาท ถ้าซื้อไข่ไก่ 48 ฟอง จะต้องจ่ายเงินกี่บาท
17. การเต้นของชีพจร 32 ครั้ง ใช้เวลา 20 วินาที ในเวลา 1 นาที ชีพจรจะเต้นได้กี่ครั้ง
18. รูปสี่เหลี่ยมคางหมูรูปหนึ่งมีด้านคู่ขนานยาว 16 เซนติเมตร และ 34 เซนติเมตร สูง 12 เซนติเมตร รูปสี่เหลี่ยมคางหมูรูปนี้มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร
19.

รูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีฐานยาวเป็น 2 เท่าของความสูง และมีพื้นที่ 3,600 ตาราง เซนติเมตร รูปสามเหลี่ยมมีฐานยาวกี่เซนติเมตร

20. อัตราส่วนของความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสองรูปเท่ากับ 2:3 ถ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็กมีพื้นที่ 36 ตารางเซนติเมตร รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปใหญ่มีพื้นที่กี่ตาราเซนติเมตร

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู