แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 4

243
แนวข้อสอบ-ก.พ.-ภาค-ก.-วิชาภาษาอังกฤษ-พื้นฐาน-ชุดที่-4
แนวข้อสอบ-ก.พ.-ภาค-ก.-วิชาภาษาอังกฤษ-พื้นฐาน-ชุดที่-4

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 4

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน (new) 4

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 4

Email
Tel
1.

We arrived at the station, but the bus _____ earlier.

2.

We can _____ walk or go by car.

3.

If I _____ enough money, I’d buy a new car.

4.

It _____ correctly.

5.

The accident wouldn’t have happened, if you had been more _____ .

6.

It _____ be possible some time in the future.

7.

Schools then _____ having more children in the class

8.

We _____ to go to work at six in the morning.

9.

They _____ an old photograph of the place.

10.

I _____  I had been able to meet her.

11.

We’ll have taken our exams _____ this time next month.

12.

I will do badly in my work, _____ try harder

13.

I _____ wasted my time when I was at university

14.

This is going to be my chance to _____ any difficulties.

15.

It was difficult at first, but I soon _____ it.

16.

How did you manage to cook _____ a good meal?

17.

The solution had been found, _____ we hadn’t realised it.

18.

She _____ what I had been doing for all that time.

19.

They _____ heard us coming, we were making a lot of noise.

20.

He _____ to help me with the decorating

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู