แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 3

243
แนวข้อสอบ-ก.พ.-ภาค-ก.-วิชาภาษาอังกฤษ-พื้นฐาน-ชุดที่-3
แนวข้อสอบ-ก.พ.-ภาค-ก.-วิชาภาษาอังกฤษ-พื้นฐาน-ชุดที่-3

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 3

ยินดีต้อนรับสู่หน้า แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน (new) 3

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 3

Email
Tel
1.

We _____ work in that factory

2.

I think it _____ be sunny tomorrow.

3.

He _____ like his brother.

4.

_____ does your boyfriend look like?

5.

I’ve got _____ many problems.

6.

If we get up in time, _____ catch the train.

7.

They _____ to go to France for a year

8.

I’m working _____ to pass my exam.

9.

I’m writing _____ ask you to explain.

10.

He said that most problems _____ by teenagers.

11.

What _____ to do at the weekend?

12.

Football _____ in most countries.

13.

Who was _____ the door?

14.

We _____ lunch when you telephoned.

15.

Your work is _____ better

16.

She could play the piano _____ she could walk.

17.

The train was cancelled, so we _____

18.

The problem was _____ solved

19.

It was a difficult journey, but I _____ get home.

20.

We had not _____ heard the news.

ผู้ออกแนวข้อสอบโดย นาย วิภู