หน่วยงานรัฐ เปิดให้บริการผ่านระบบ e-service กว่า 280 งาน ช่วยให้ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อ

หน่วยงานรัฐ เปิดให้บริการผ่านระบบ e-service กว่า 280 งาน ช่วยให้ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อ
หน่วยงานรัฐ เปิดให้บริการผ่านระบบ e-service กว่า 280 งาน ช่วยให้ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อ

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อคนที่รัก ลดการเดินทาง ลดการแพร่ระบาด COVID-19 หน่วยงานรัฐ เปิดให้บริการผ่านระบบ e-service กว่า 280 งาน ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อได้ที่ https://www.opdc.go.th/content/NjE4MQ

งานบริการ e-Service จากภาครัฐ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน และมีงานบริการทั้งหมด ดังนี้

1.งานบริการเพื่อประชาชน

2.งานบริการด้านแรงงาน

3.งานบริการผู้ประกอบธุรกิจ/SMEs