คำถามที่พบบ่อยในการสอบ ก.พ.

1042
คำถามที่พบบ่อยในการสอบ ก.พ
คำถามที่พบบ่อยในการสอบ ก.พ

การสอบ ก.พ. เป็นเรื่องสำคัญสำหรับใครหลายๆคน และได้มีการแข่งขันเพื่อการสอบนี้ในแต่ละปีสูงถึง … เพราะฉะนั้นก็อาจทำให้มีทั้งท่านที่ทราบถึงข้อมูลต่างๆ และท่านที่ยังไม่ทราบข้อมูลว่าจำเป็นจะต้องเตรียมตัวสอย่างไร สอบได้ที่ไหน วิชาสอบนั้นมีอะไรบ้าง โดยบทความนี้จะทำการรวบรวมคำถามที่พบได้บ่อยมากในทุกๆครั้งที่มีการสอบ ก.พ. จะอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย

คำถามที่พบบ่อยในการสอบ ก.พ

ในการสอล ก.พ. อาจเกิดปัญหาหรือสิ่งอยากรู้เพื่อใช้ในการเตรียมตัวในการสอบมากมาย เรารวมคำถามที่ถูกพบได้บ่อยเพื่อ ดังนี้

คำถาม : สอบ ก.พ. ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นไหน ?

ตอบ : ตั้งแต่ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับวุฒิปริญญาตรีระดับวุฒิปริญญาโท

คำถาม : หากผ่านการสอบภาค .ก แล้ว แต่ดันทำหนังสือรับรองผลสอบภาค ก. หาย จะทำอย่างไร

ตอบ : สามารถติดต่อรับรองผลสอบได้ โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://job.ocsc.go.th/ เมนูย่อย ใบแทนหนังสือรับรองภาค ก. การขอใบแทนหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก.

คำถาม : หากเคยสอบผ่านภาค ก. และได้ใบรับรองผลสอบแล้ว แต่ผ่านมาหลายปี จำเป็นต้องสอบใหม่ไหม และสามารถนำใบผลประนี้ไปใช้สมัครสอบภาค ข. ได้ไหม

ตอบ : สามารถนำผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) มาใช้ได้อยู่ และยังสามารถนำไปใช้สมัครสอบภาค ข. ต่อได้ เนื่องจากสำนักงาน ก.พ. ไม่ได้มีการกำหนดอายุหนังสือฯ ไว้ โดยสามารถใช้ได้ตลอดไปจนกว่า สำนักงาน ก.พ. จะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คำถาม : หลังจากสอบผ่าน ภาค ก. แล้วทำอย่างไรต่อไป หาอยากสมัครเข้าเป็นราชการพลเรือน

ตอบ : หลังจากได้สอบผ่านภาค ก. ทางสำนักงาน ก.พ. จะขึ้นบัญชีไว้โดยผู้สอบผ่านสามารถพิมพ์ใบรัวรองได้จากเว็บไซน์ ก.พ. เพื่อนำใบรับรองผลการสอบนี้ไปใช้ต่อในการสอบภาค ข. ได้ตามหน่วยงานต่างๆที่ท่านเลือก

คำถาม : หากอยากทราบว่าหน่วยงานไหนที่เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ในแต่ละตำแหน่งแล้ว ต้องดูหรือติดตามได้ที่ไหน

คำตอบ : สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากหลายๆสถานที่ ทั้งในเว็บไซน์สำนักงาน ก.พ. หรือติดตามเพจสำนักงานที่ท่านสนใจเพื่อรอฟังข่าวสารการรับสมัคร หรือสามารถเข้าไปเลือกดูการรับสมัครงานราชการได้ที่ https://www.ประกาศผลสอบ.com/