5 เคล็ดลับ สอบ ก.พ. (ภาค ก) ครั้งเดียวผ่าน

1079
5 เคล็ดลับ สอบ ก.พ. (ภาค ก) ครั้งเดียวผ่าน
5 เคล็ดลับ สอบ ก.พ. (ภาค ก) ครั้งเดียวผ่าน

การเตรียมตัว สอบ ก.พ. เป็นสนามเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการที่ทุกคนต้องเตรียมความพร้อมให้เป็นพิเศษ เพราะต้องแข่งขันกับผู้สมัครสอบที่มีจำนวนหลายแสนคนต่อปี โดยเฉพาะสนามแรกหรือการสอบภาค ก.ซึ่งเป็นข้อสอบความรู้ทั่วไป เมื่อผ่านภาค ก.แล้วก็จะไปสู่การสอบภาค ข และ ค ซึ่งผู้สมัครสอบแต่ละคนก็จะแสวงหาหาแนวข้อสอบ ก.พ.มาอ่านหรือใครยังไม่รู้จะเตรียมตัวอย่างไร ก.พ. ออนไลน์ มีเคล็ดลับดี ๆ มาแนะนำ

5 เคล็ดลับ สอบ ก.พ. (ภาค ก) ครั้งเดียวผ่าน

ในการสมัครสอบ ก.พ. แต่ละปีนอกจากมีผู้สมัครสอบจำมากถึงหลายแสนคนต่อปี แต่ก็จะมีคนสอบผ่านเกณฑ์ไม่มากเมื่อเทียบกับจำนวนผู้สมัครสอบ ทำให้คนที่สมัครสอบส่วนใหญ่เคยผ่านการสอบมาแล้วหลายครั้ง แต่เชื่อว่าทุกคนก็ต้องการสอบเพียงครั้งเดียวผ่าน และ 5 เคล็ดลับ ต่อไปนี้ช่วยให้ความหวังความฝันของทุกคนเป็นจริงได้

1.ข้อมูลและเอกสารส่วนตัวต้องพร้อม

  • หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้าห้องสอบ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารประจำการ ฯ
  • อุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้ เช่น ดินสอดำ 2B หรือมากกว่า ปากกา และยางลบ
  • รู้ข้อมูลห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ก.พ.
  • รู้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่สอบ ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบข้อสอบความรู้ทั่วไป หรือสอบภาค ก.

2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่สอบ ได้แก่

  • วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 100 ข้อ
  • วิชาภาษาไทย 50 ข้อ
  • วิชาภาษาอังกฤษ  50 ข้อ
  • วิชากฎหมาย คะแนนเต็ม 50 ข้อ

หมายเหต : วิชากฎหมาย เพิ่มเข้ามา อ้างอิงจาก ประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 2 ก.ค. 62 (นร1004/ว12)

3. จัดหาหนังสือแนวข้อสอบ ก.พ.หรือข้อสอบความรู้ทั่วไป

เคล็ดลับ สอบ ก.พ. ในข้อนี้ไม่ได้เป็นการเตรียมจัดหาหนังสือแนวข้อสอบ ก.พ.หรือข้อสอบความรู้ทั่วไป มาอ่านเท่านั้น แต่ต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย  3-6 เดือนหรือจัดหาหนังสือติวสอบ ก.พ. มาอ่านตั้งแต่ยังไม่มีประกาศรับสมัคร           

4. ติวสอบกับ ติวเตอร์ ก.พ.

การสอบ ก.พ. (ภาค ก.) โดยเลือกวิธีติวสอบกับ ติวเตอร์ ก.พ.หรือโรงเรียนกวดวิชาโดยตรง เป็นการเตรียมตัวสอบที่สร้างความหวังให้กับผู้สมัครสอบได้ ถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายแต่ก็เป็นนเคล็ดลับที่ช่วยให้หลายๆคนประสบความสำเร็จ สอบเพียงครั้งเดียวก็ผ่านฉลุย

5.ติวสอบ ก.พ. ออนไลน์

การติวสอบ ก.พ. ที่ช่วยให้ผู้สอบสะดวกสบายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ก็คือ การติวสอบผ่านคอร์ส ออนไลน์ จากติวเตอร์ ก.พ. ข้อดีนอกจากประหยัดแล้ว ผู้สอบสามารถเรียนอยู่ที่บ้าน ไม่ต้องจัดหาหนังสือหรือคู่มือการสอบเพราะการติวสอบออนไลน์มีให้ทั้งหมด

ทั้ง 5 เคล็ดลับที่ ก.พ. ออนไลน์ นำมาแนะนำ เชื่อว่าถ้าทุกคนทำได้สอบ สอบ ก.พ. (ภาค ก) ครั้งเดียวให้ผ่านฉลุยไม่ใช่เรื่องยากสำหรับทุกคนอย่างแน่นอน