4 ข้อน่ารู้ เตรียมตัวสอบ ก.พ. แต่มีเวลาน้อย ทำอย่างไรให้สอบผ่าน

917
4-ข้อน่ารู้-เตรียมตัวสอบ-ก.พ.-แต่มีเวลาน้อย-ทำอย่างไรให้สอบผ่าน
4-ข้อน่ารู้-เตรียมตัวสอบ-ก.พ.-แต่มีเวลาน้อย-ทำอย่างไรให้สอบผ่าน

การเตรียมตัวเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบแข่งขันสำคัญกับการสอบทุกประเภท รวมทั้งคนที่ต้องการสอบเพื่อรับราชการ โดยเฉพาะการสอบ ก.พ. ภาค ก.ข้อสอบความรู้ทั่วไป ซึ่งเป็นสนามแรกที่ต้องสอบให้ได้ก่อนสอบ ภาค ข และภาค ค แนวข้อสอบก.พ. สนามแรกเป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถขั้นพื้นฐานเมื่อสอบผ่านภาค ก ได้แล้วสามารถใช้สอบบรรจุข้าราชการ (ภาค ข และค) ตามที่องค์กรภาครัฐเปิดสอบได้ตลอดจนจนถึงอายุ 59 ปี ทำให้การเปิดสอบในแต่ละปีมีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นจำนวนมาก

4 ข้อน่ารู้ เตรียมตัวสอบ ก.พ.แต่มีเวลาน้อย ทำอย่างไรให้สอบผ่าน

การเตรียมตัวสำหรับการสอบก.พ. ข้อสอบความรู้ทั่วไป หรือการสอบภาค ก. ควรมีเวลาอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบอย่างน้อย 6 เดือน แต่หลายคนอาจมีปัญหาเรื่องเวลา เพราะมีเวลาเตรียมตัวน้อยเนื่องจากเหตุผลต่าง ๆ ทำให้อ่านหนังสือสอบหรืออ่านแนวข้อสอบก.พ.ไม่ทัน แนวทางแก้ปัญหาทำได้ง่าย ๆ 4 วิธีต่อไปนี้

1.เลือกอ่านวิชาที่ชื่นชอบก่อน

การสอบ ก.พ. วิชาที่ใช้สอบได้แก่ วิชาความรู้ทั่วไป  วิชาภาษาไทย และ วิชาภาษาอังกฤษ แนวทางแก้ปัญหาของคนที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย ได้แก่ การหาแนวข้อสอบ ก.พ. มาอ่านโดยเลือกอ่านและฝึกทำแบบทดสอบวิชาที่ถนัดหรือชื่นชอบก่อน วิธีนี้ทำให้ไม่รู้สึกเครียดสนุกกับการอ่านช่วยให้จดจำเนื้อหาและแบบฝึกหัดได้ง่าย ในส่วนวิชาที่ไม่ถนัดหรือเป็นวิชาที่คิดว่ายาก ให้เลือกติวสอบ กับติวเตอร์ ก.พ. เช่น คณิต ก.พ. อนุกรม ก.พ. ข้อสอบภาษาอังกฤษ หรืออื่น ๆ ซึ่งสามารถเลือกติวได้หลายรูปแบบทั้ง ติวส่วนตัว หรือซื้อคอร์สติว ก.พ. ออนไลน์ ทำให้สามารถบริหารเวลาที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า

2.เลือกติวสอบ ก.พ. กับสถาบันกวดวิชาหรือศูนย์ติวสอบ

การติวสอบ ก.พ. กับสถาบันกวดวิชาหรือศูนย์ติวสอบ แทนการอ่านหนังสือด้วยตัวเอง เป็นวิธีเตรียมตัวสอบที่ดีสำหรับคนมีเวลาอ่านหนังสือน้อย หรือมีเวลาเตรียมตัวไม่มาก ข้อดีนอกจากสามารถบริหารเวลาที่มีอยู่ได้อย่างลงตัวแล้ว ส่วนใหญ่สถาบันกวดวิชาหรือติวเตอร์ ก.พ. จะจัดหาหนังสือและมีแนวข้อสอบให้ฝึกทดสอบครอบคลุมทุกวิชา รวมทั้งมีเทคนิควิธีในการทำข้อสอบ วิเคราะห์ข้อสอบกรณีไม่มั่นใจในคำตอบนั้น ๆ ช่วยให้ทำข้อสอบได้รวดเร็วทันเวลา

3.ซื้อคอร์สติวสอบ ก.พ. ออนไลน์

ปัจจุบันการติวสอบ ก.พ.  ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติวสอบที่สถาบันกวดวิชาโดยตรง เพราะสถาบันกวดวิชาต่าง ๆ เปิดให้บริการติวสอบ ก.พ. ออนไลน์ รูปแบบการติวมีทั้งสร้างกลุ่มติว และติวแบบส่วนตัว ข้อดีสำหรับการติวสอบ ก.พ.ออนไลน์ ก็คือ ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่เสียเวลาเดินทาง สามารถบริหารเวลาหรือเลือกเวลาติวได้ และยังมีหนังสือแนวข้อสอบ ก.พ. แบบฝึกหัดให้ทดสอบ ส่งตรงถึงบ้านและมีไฟร์ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและรายละเอียดการสอบส่งให้ทางออนไลน์ ทำให้สะดวกและเหมาะสำหรับคนที่มีเวลาเตรียมตัวไม่มากและทุกๆคน

4.ติวสอบส่วนตัว

การติวสอบ ก.พ. มีหลายรูปแบบและหลายวิธี การติวสอบส่วนตัวเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่มีเวลาเตรียมตัวน้อยหรืออ่านหนังสือไม่ทัน ข้อดีของการติวสอบส่วนตัว ติวเตอร์ ก.พ. จะมีเทคนิคให้ในการคิดคำนวณ หรือวิเคราะห์โจทย์วิเคราะห์คำตอบ รวมไปถึงการจัดหาแนวข้อสอบและแบบฝึกหัดมาทดสอบทำให้ไม่เสียเวลาในการอ่านหนังสือ

การเตรียมตัวสอบ ก.พ.  ทั้ง 4 วิธี อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นทางลัดสำหรับการสอบ ภาค ก. ของคนที่มีเวลาเตรียมตัวไม่มาก แต่ก็ถือว่าคุ้มค่าสำหรับแนวข้อสอบและเทคนิควิธีที่สามารถสร้างโอกาสในการสอบ ก.พ.ภาค ก. เพื่อใช้เป็นใบเบิกทางไปสู่การสอบภาค ข และภาค ค. ต่อไป